Forum

Market


On this day

26 July 1714

Trefningen ved Lindesnes med Petter Wessel Tordenskjolds i hovedrollen er et av de mest legendariske sjøslagene i norgeshistorien. Om ettermiddagen den 26. juli 1714 mellom Lindesnes og Skagen førte Wessel fregatten Løvendals Galley med 18... Read more ...

26 July 1714

Trefningen ved Lindesnes
Trefningen ved Lindesnes med Petter Wessel Tordenskjolds i hovedrollen er et av de mest legendariske sjøslagene i norgeshistorien. Om ettermiddagen den 26. juli 1714 mellom Lindesnes og Skagen førte Wessel fregatten Løvendals Galley med 18 kanoner og 100 mann under nederlandsk flagg for å unngå å varsle sine tiltenkte bytter da han så en stor fregatt under engelsk flagg nærme seg. Etter å ha passert Wessels skip, la fregatten plutselig om kursen og skjøt to skudd idet man heiste det svenske flagg. Wessel heiste da det danske flagget og vendte skipet sitt om fra dets utsatte posisjon, for så å rette en voldsom beskytning mot det større krigsskipet som viste seg å være fregatten De Olbing Galley med 28 kanoner og 90 til 150 mann. Tordenskjold hadde besluttet å ta opp striden, til tross for at hans motstander var større med flere kanoner og flere menn.

I over tre timer lå de to fregattene side om side mens kanonene skjøt salve på salve med voldsomme brak helt til ved ti-tiden om aftenen. Da mente kaptein Bactman på De Olbing Galley at nok var nok og satte alle seil til for å kom seg unna i ly av mørket. Wessel tok ikke opp forfølgelsen før han hadde fått de verste skadene reparert, men kunne da lett ta igjen den andre fregatten, som var blitt sterkt skadet etter den lange trefningen. Så kom det til et nytt sammenstøt som varte i nesten to timer til like over midnatt. Bactman mistet storråen på stormasten, men Wessel måtte likevel bryte av fordi det var forvoldt store skader som måtte repareres på hans eget skip. Uansett kunne ikke Bactman gjøre bruk av sine seil for å komme seg vekk, og Wessel kunne ta ham igjen på nytt.

Ved seks-tiden om morgenen den 27. juli 1714 barket de sammen enda en gang i et tredje sammenstøt. Dette varte i tre timer. Begge skip fikk omfattende skader. De Olbing Galley fikk flere av rærne i riggen skutt sønder og sammen, mens Løvendals Galley fikk tre grunnskudd under vannlinjen og skade på rær, master og seil. Skadene var så store at begge måtte stoppe ildgivningen en stund for å unngå at skipene skulle synke under dem. Men ingen ville gi seg. Etter flere nye timer med nødreparasjoner kom det til et fjerde sammenstøt ut på ettermiddagen.

Etter en times ny strid var endelig De Olbing Galley i ferd med å overgi seg. Akkurat i dette øyeblikket, da Wessel hadde seieren innen rekkevidde, kom sjokket da en underoffiser kom til og forklarte at de ikke hadde mer krutt, bare nok til tre–fire skudd på hver kanon. Wessel ville først entre fienden, men i vest-nord-vest vind med ustadig sjø og høye dønninger lot det ikke seg gjøre. Han måtte la den svenske fregatten få dra vekk.
Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   What is Black Powder Shooting?

  • What is Black Powder Shooting?

   What is black powder shooting? What is black powder used for? Is it something for me? This article is meant as an introduction to the sport of black powder shooting, and it is also recommended as an introductory text to the svartkrutt.net web site. \"Svartkrutt\" means “black powder” in Norwegian.

  Sharps Model 1874: Part 1 - Background History

  Category: Black powder cartridge
  Published: 4. September 2008 by Øyvind Flatnes.
  Edited: 11. September 2008.
  Views: 58410

  Shiloh Sharps

  During the 1870s and 80s a widespread slaughter of the American bison decimated the herds to near extinction. The professional hunters used powerful single shot breech-loading rifles, most often in calibre .50, .45 or .44. The most legendary rifle used on the buffalo ranges was, perhaps next to the Springfield Model 1873 'Trapdoor' and the Remington rolling block, the legendary Sharps Model 1874.

  Find out more!
  You can read more about the Sharps percussion and cartridge rifles, as well as other early breech-loading single-shot rifles in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  The man behind the Sharps action was Christian Sharps (1810-1874). Sharps started his career as a filer in the National Armoury at Harpers Ferry, but he soon started to experiment with his own weapons. The original Sharps patent was granted to Sharps in 1848. Sharps Rifle Manufacturing Company was established in 1851 and the factory was located in Hartford, Connecticut. Christian Sharps however, withdrew from the company as early as 1853, and nothing indicates that he had anything further to do with the development of the Sharps rifle. He continued his business under the name C. Sharps & Company, until he entered into a partnership with William Hankins in 1862 under the name Sharps and Hankins.

  The Predecessors

  Percussion Sharps

  Civilian .54 calibre Sharps.

  The Sharps firearms had their breakthrough during the American Civil War, like many other mid-1800 firearms types. Breech-loading percussion carbines and rifles from the Sharps Rifle Manufacturing Company were used with success by the Union army and Navy, while the South both copied the Sharps firearms and used captured arms. Carbines with model year 1851, 1853, 1859 and 1863 and rifles with model year 1859 and 1863 were all issued during the war. US Cavalry was the branch that used most Sharps firearms in the war. A total of 80 cavalry regiments where either fully or partially armed with Sharps carbines. The famed US 1st and 2nd US Sharpshooters, lead by Colonel Hiram Berdan, was equipped with Sharps infantry rifles. The percussion Sharps were loaded with a linen or paper cartridge. After the war a huge amount of the Civil War issue Sharps rifles were converted to metallic cartridge.

  The Sharps Model 1874

  Model 1874 Sharps

  Breech block lowered.

  Model 1874 Sharps

  Pewter nose cap.

  The most common metallic cartridge Sharps is the Model 1874. The model designation is actually a misnomer, because the first rifles were produces as early as 1871. It was probably because of marketing purposed the model was called Model 1874. The model was made in several different configurations: Sporter rifles, carbines, Mid-range rifles, Long-range rifles, Creedmoor rifles, Schuetzen rifles and full stock military rifles.

  The Model 1874 Sporting Rifle was made in greatest numbers, even though the number of rifles made probably doesn't exceed 6500. The amount tells something about the decline in the number of Sharps rifles made after the war. As a comparison, over 100 000 percussion Sharps were made, many of which were converted to metallic cartridge after the war.

  The Sharps Rifle Manufacturing Company can almost be called a custom shop, because the customers could to a large extent customise their own weapons. The customer could select from the following options:

  Barrel length: from 21.5 to 36"
  Barrel weight: from 7 to 25 lbs.
  Barrel shape: octagonal, round or half octagonal/half round
  Stock: from plain to fancy
  Butt stock: military style or shotgun style
  Calibres: a wide variety of .40, 44, 45 or 50 calibres
  Triggers: a wide variety of options from a single trigger to double set triggers
  Sights: a wide variety of open, tang or telescopic sights

  Economically, the Sharps factory did not do well after the war. It wasn't until the bison hunts started in the 1870s and 1880s that the company experienced a recovery of sales. However, with the decline of the buffalo followed a decline in the demand of buffalo rifles. In 1881 the gates at the Sharps Rifle Manufacturing Factory was closed for the last time, and the production of Sharps rifles ceased.

  Sharps Calibres

  Shiloh Sharps

  Sharps rifle and Remington revolver.

  Shiloh Sharps

  The Sharps breech block.

  The Model 1874 Sharps were chambered for .40, 44, 45 and 50 calibres, but the chamber lengths could vary. The .40 calibre rifles could be chambered for both bottleneck and straight cases. In the early years, .44-77 was the most common chambering. In 1876 the factory changed location from Hartford, Connecticut to Bridgeport in the same state. In the Bridgeport era most rifles were chambered in .45-70. The Sharps customers could, amongst other, select from the following chamberings:

  • .40-50 Bottleneck
  • .40-50 Straight
  • .40-70 Bottleneck
  • .40-70 Straight
  • .40-90 Bottleneck
  • .44-60
  • .44-77
  • .44-90
  • .45-70
  • .45-90
  • .45-100
  • .45-110
  • .50-70
  • .50-90

  Note that the .45-120, .50-140 and .40-65 is missing from the list. .45-120 was never chambered in an original Sharps rifle, despite that several replicas are chambered for this cartridge. .50-140 wasn't introduced until three years after the last Sharps rifle was made, and .40-65 is originally a Winchester cartridge and was never used in a Sharps rifle.

  Competition from Remington Rolling block

  The main competitor for the Sharps rifle in the heyday of the buffalo hunt and in the long and mid-range target shooting was the Remington rolling block. It is hard to tell which of the rifles that was the best. In competitions they performed equally well. The marketing from both Sharps and Remington claimed that their rifles were superior, often with results from competitions that backed their arguments. One example is an ad Sharps had in the Army & Navy Journal in 1875: 'The Superiority of the Sharps Established. Sharps versus Remingtons.' One argument that is used to back up the statement is the results from an international competition in Dollymount, Ireland. In this competition the average score of the Sharps rifle was 162, while that of a Remington rifle was 160. This is hardly superior if you ask me.

  Shiloh Sharps

  A safe action
  prevented accidents.

  Another argument from Sharps was that their action was safer compared to the rolling block action. This is perhaps a more valid statement. 'Sharps Rifles Never Shoot Backwards' was an argument that was regularly used in Sharps ads. This was directly aimed at Remington's rolling block rifles. In theory the a round can accidentally 'fire backwards' when the block is closed, due to sensitive primers or if the firing pin is rusted or frozen to the block. As a consequence the round may go off before the block is closed and thus injure the shooter. When loading a Sharps rifle this scenario is almost impossible.

  Manufacturers of Replica Sharps Rifles

  There are several manufacturers of Sharps replicas today, both the percussion models and the metallic cartridge models. The best replicas are made in the USA by Shiloh Rifle Manufacturing Company, which is located in Big Timber, Montana. Shiloh work in the style of the original Sharps factory and the customers are allowed to customise their own rifles. The Sharps Model 1874 that is pictured in this article is a Model 1874 No. 3 Sporter from Shiloh. The quality of the workmanship and finish of the rifle is great, and the wood to metal finish is absolutely superb.

  In 1990 Shiloh made the Sharps rifle Tom Selleck carried in the movie Quigley Down Under. This movie greatly contributed to the popularity of the Sharps rifle among modern shooters. My experience is that the people of Shiloh are very friendly and kind, and answers even the strangest question politely. (Yes, I had a lot of strange questions!) The only disadvantage with Shiloh is their huge order backlog. The waiting time may be a couple of years from when you order a rifle and to you receive it. However, it is well worth the wait! Shiloh makes both Model 1863 percussions Sharps and Model 1874 Sharps rifles in military and civilian versions.

  Below you can see a movie clip from Quigley Down Under:

  C. Sharps Arms, Inc. is also located in Big Timber and also produces quality Sharps replicas. While Shiloh uses their own barrels C. Sharps use Badger barrels. I have never handled a C. Sharps Arms Inc. rifle, but rumour says that their rifles that can be compared to Shiloh's when it comes to quality. Their wait is not as long as that of Shiloh's.

  There are several Italian manufacturers of replica Sharps rifles. The best are made by Pedersoli. Other companies that make Sharps replicas are Armi Sport, IAB and Pedretti. A Pedersoli Sharps may be just as accurate when competing against a Shiloh on the target range, but the finish and quality of workmanship is better on the Shiloh. Armi Sport rifles are inferior to Pedersoli when it comes to quality.

  Sources

  If you want to know more about the Sharps history I will recommend Sharps Firearms by Frank Sellers. This is the most complete book on the subject.