Forum

Market


On this day

8. February 1587

Maria I av Skottland, også kjent som Maria Stuart, ble henrettet ved halshugning for forræderi. Hun var... Read more ...

Yesterday

7. February 1837

Ole Herman Johannes Krag ble født


8. February 1587

Maria Stuart ble henrettet
Maria I av Skottland, også kjent som Maria Stuart, ble henrettet ved halshugning for forræderi. Hun var Skottlands dronning fra 14. desember 1542 til 24. juli 1567.

Etter et opprør ble Maria ble fengslet og tvunget til å abdisere til fordel for sin ett år gamle sønn, Jakob VI av Skottland. Da et forsøk på å gjenerobre tronen mislyktes, flyktet Maria til England og søkte beskyttelse hos farens kusine, dronning Elisabeth I av England. Maria mente seg arveberettiget til Englands trone. Elisabeth I opplevde henne som en trussel, og beordret henne arrestert. Mange engelske katolikker betraktet imidlertid Maria Stuart som Englands rettmessige hersker.

Etter rundt tyve år i fangenskap ble hun tiltalt og henrettet for forræderi. Grunnen var at hun hadde deltatt i tre konspirasjoner som hadde som mål å få Englands dronning myrdet slik at hun selv kunne overta tronen.

Det har vært flere (og muligens oppdiktede) fortellinger som har blitt fortalt om henrettelsen. En er at bøddelen tok opp det avhogde hodet for å vise det fram til de tilstedeværende og det ble da oppdaget at Maria hadde båret en parykk. Bøddelen ble stående med parykken mens det avhogde hodet rullet bortover gulvet. Det var at antatt at hun forsøkte å skjule sine grå hår ved å bære en kastanjebrun parykk, hennes naturlige hårfarge fra før hun ble fengslet. Hun var 24 år da hun første gang ble holdt i fangenskap av protestantene i Skottland og hun var kun 44 år gammel da hun ble henrettet.

7. February 1837


Ole Herman Johannes Krag ble født
Den norske offiseren, oppfinneren og våpenkonstruktøren Ole H. J. Krag ble født. Krag vokste opp på stedene faren gjorde tjeneste som sogneprest, blant annet i Vågå, Fredrikshald (Halden) og Christiania (Oslo). Han er best kjent som konstruktøren av Krag-Jørgensen-geværet sammen med Erik Jørgensen. «Kragen» ble approbert som standardvåpen i det norske infanteri i 1894.

I 1866 ble han beordret som kontrolloffisersaspirant til Kongsberg Våpenfabrikk, hvor han fikk en videreutdannelse som ga ham tilnærmet børsemakerutdannelse. Denne utdannelsen ble avsluttet med eksamen, hvor han bl.a. fremstilte et eget prøvegevær, et 4’’’ kammerladningsgevær, som er utstilt på Kongsberg Våpenfabrikks museum. Han ble deretter beordret som kontrolloffiser ved hovedarsenalets geværforandringsverksted fra 15. april 1868, og som kontrolloffiser ved Våpenfabrikken fra 16. juni 1870.

Selv om han er mest kjent for Krag-Jørgensen-geværet, så bidro han også på mange av svartkruttvåpnene som ble brukt av den norske hæren. Han står blant annet bak siktene på det norske Remington rolling block-geværene.

Som kaptein konstruerte sitt første magasingevær i 1868 og kom med Krag-Petersson magasingevær i 1872 sammen med den svenske ingeniøren Axel Petersson. Dette våpenet ble senere antatt i den norske marine, og 975 våpen ble produsert. Krag ble direktør for Kongsberg Våpenfabrikk i 1880. Da hadde han allerede samarbeidet med Jørgensen en god stund, og deres felles våpen var til utprøving i Danmark hvor det ble antatt som «Gevær 1889». Våpenet ble stadig videreutviklet og det ble antatt i USA som Gevær M/1892 i kaliber .30–40 Krag. Det våpenet som ble antatt i Norge ble totalt for alle modeller produsert i nesten 250 000 eksemplarer fram til de siste ble satt sammen i 1951. Krag ble utnevnt til oberstløytnant i artilleriet 9. juni 1894 og ble oberst og felttøymester 5. november 1895. Han fikk avskjed etter nådd aldersgrense i 1902.

Krag døde 9. desember 1916 i Paris.


Chat

Online

1 person online:

 • Trond

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

  The Norwegian Kammerlader

 • The Norwegian Kammerlader

  In the mid 1850s the Norwegian Army and Navy was armed with a very modern rifle that few contemporary armies could match. In Norway this weapon was called the \"kammerlader\" og \"chamber-loader\". In this article you can read more about the history of the kammerlader and its practical use.

The Model 1860 Kammerlader Rifle

Category: Norwegian kammerlader
Published: 18. September 2008 by Øyvind Flatnes.
Views: 11974

Kammerlader

Model 1860 Army kammerlader, converted to metallic cartridge after Lund's system some time after 1867.

The 18 bore kammerlader rifles were continuously improved from the time the first model was adopted in 1842. In 1860 a new model was adopted. This model had several radical changes: The most important being the reduction of the calibre from 18 bore to 4''' (linjer, an old Norwegian measuring unit). Since roundballs were no longer used it served no purpose to designate the calibre in bullets per pound. 4''' equals 11.77 mm, and compared to the 18 bore rifles the calibre was reduced with 5 mm. The internals of the barrel were also changed. While the 18 bore kammerlader rifles had Krupp rifling the Model 1860 had hexagonal Whithworth rilfing. Another new feature was rifled chambers. The 4''' kammerlader is a lighter and slender firearm compared to the old models.

Both civilian and military 4''' kammerlader rifles. Civilian kammerlader rifles for the shooting societies were made from parts that were intended for the military rifles. The shooting society kammerlader rifles are distinguished by the steel buttplate and barrel bands. The Army versions had brass bands and buttplate.

Find out more!
You can learn more about the kammerlader rifles in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

Kammerlader

Model 1860/67 Naval kammerlader
Landmark conversion.

The new kammerlader rifles had a short active service, and were soon converted to fire metallic cartridges. When the metallic cartridge was adopted along with the Remington rolling block rifle in 1867, most of the Model 1860 kammerlader rifles were converted to the new calibre. Two conversion systems were used. The Army used the system of Jacob Lund and the Navy relied on the system of Jens Landmark. The conversions are called Lund's rifles and Landmark's rifles. The new calibre was decided to be 12.17 mm, and the new cartridge got the official designation '12 mm Remington' (also known as 12.17x44, 12x42, 12.17x42, 12.7x44 and similar). You can read more about this cartridge in the article about the Remington rolling block.

Models

The following 4''' models are known:

 • M/1860 4''' Army three bander (long)
 • M/1860 4''' Army two bander (short)
 • M/1860 4''' three bander (long) for shooting societies
 • M/1860 4''' two bander (short) for shooting societies
 • M/1860 4''' Navy two bander
 • M/1862 4''' artillery carbine
 • M/1865 4''' cavalry carbine

Kammerlader

Model 1860/67 Army kammerlader
Lund's conversion. Notice the
rimfire breech block.

Today it is extremely rare to find an unconverted 4''' kammerlader rifle. If you find one, it is probably one of the shooting society models. The 4''' kammerlader rifles were very accurate in it time, and they performed very well in a comparativ shooting competition in Belgium in 1861.

Bayonets

The short Model 1860 kammerlader rifles were equipped with yataghan style sabre bayonets similar to that of the Remington rifle. It was also basically similar to the 18 bore short rifle bayonet. The long rifles was fitted with a socket bayonet.