Forum

Market


On this day

26 July 1714

Trefningen ved Lindesnes med Petter Wessel Tordenskjolds i hovedrollen er et av de mest legendariske sjøslagene i norgeshistorien. Om ettermiddagen den 26. juli 1714 mellom Lindesnes og Skagen førte Wessel fregatten Løvendals Galley med 18... Read more ...

26 July 1714

Trefningen ved Lindesnes
Trefningen ved Lindesnes med Petter Wessel Tordenskjolds i hovedrollen er et av de mest legendariske sjøslagene i norgeshistorien. Om ettermiddagen den 26. juli 1714 mellom Lindesnes og Skagen førte Wessel fregatten Løvendals Galley med 18 kanoner og 100 mann under nederlandsk flagg for å unngå å varsle sine tiltenkte bytter da han så en stor fregatt under engelsk flagg nærme seg. Etter å ha passert Wessels skip, la fregatten plutselig om kursen og skjøt to skudd idet man heiste det svenske flagg. Wessel heiste da det danske flagget og vendte skipet sitt om fra dets utsatte posisjon, for så å rette en voldsom beskytning mot det større krigsskipet som viste seg å være fregatten De Olbing Galley med 28 kanoner og 90 til 150 mann. Tordenskjold hadde besluttet å ta opp striden, til tross for at hans motstander var større med flere kanoner og flere menn.

I over tre timer lå de to fregattene side om side mens kanonene skjøt salve på salve med voldsomme brak helt til ved ti-tiden om aftenen. Da mente kaptein Bactman på De Olbing Galley at nok var nok og satte alle seil til for å kom seg unna i ly av mørket. Wessel tok ikke opp forfølgelsen før han hadde fått de verste skadene reparert, men kunne da lett ta igjen den andre fregatten, som var blitt sterkt skadet etter den lange trefningen. Så kom det til et nytt sammenstøt som varte i nesten to timer til like over midnatt. Bactman mistet storråen på stormasten, men Wessel måtte likevel bryte av fordi det var forvoldt store skader som måtte repareres på hans eget skip. Uansett kunne ikke Bactman gjøre bruk av sine seil for å komme seg vekk, og Wessel kunne ta ham igjen på nytt.

Ved seks-tiden om morgenen den 27. juli 1714 barket de sammen enda en gang i et tredje sammenstøt. Dette varte i tre timer. Begge skip fikk omfattende skader. De Olbing Galley fikk flere av rærne i riggen skutt sønder og sammen, mens Løvendals Galley fikk tre grunnskudd under vannlinjen og skade på rær, master og seil. Skadene var så store at begge måtte stoppe ildgivningen en stund for å unngå at skipene skulle synke under dem. Men ingen ville gi seg. Etter flere nye timer med nødreparasjoner kom det til et fjerde sammenstøt ut på ettermiddagen.

Etter en times ny strid var endelig De Olbing Galley i ferd med å overgi seg. Akkurat i dette øyeblikket, da Wessel hadde seieren innen rekkevidde, kom sjokket da en underoffiser kom til og forklarte at de ikke hadde mer krutt, bare nok til tre–fire skudd på hver kanon. Wessel ville først entre fienden, men i vest-nord-vest vind med ustadig sjø og høye dønninger lot det ikke seg gjøre. Han måtte la den svenske fregatten få dra vekk.
Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   Useful Reloading Equipment

  • Useful Reloading Equipment

   There is a lot of available reloading equipment for the black powder cartridge shooter. Much of it is for the especially interested shooters and most ordinary shooters can do without too much equipment. However, reloading equipment can be time-saving and may even enhance accuracy. This article presents some of the useful reloading equipment I use.

  The Norwegian Kammerlader

  Category: Norwegian kammerlader
  Published: 24. November 2007 by Øyvind Flatnes.
  Edited: 25. November 2007.
  Views: 33617

  Kammerlader

  18 bore kammerlader with open chamber.

  The first Norwegian breech-loader was the 18 bore (.69 cal.) Chamber-loading Rifle (Kammerladningsgever), adopted in 1842. The Model 1842 was succeeded by several models, each with more or less minor changescompared to the original model. The most extensive change was made in 1860 when the calibre was reduced to 11.77mm (.46 cal.). The breech-block, containing the chamber, was pivoted at the rear; a side lever, mounted on an eccentric cam, opened the action and provided an effectual breech-seal when the action was shut. An under-hammer cap lock originally lay ahead of the trigger guard. After the Norwegian army had adopted the Remington Rolling Block, in 1867, many old chamber-loaders were altered to fire the same rim fire cartridge. Conversions were known as Landmark's and Lund's. The Navy adopted the Landmark, which was slower to load compared to the Lund's that the Army adopted. The new calibre was 12,17mm (.48 cal.) and the cartridge was named 12,17x44R. It was built on the US 50-70 cartridge, but it is not quite as powerful.

  Click here to see my drawings of how the first models were loaded with the paper cartridge.

  Find out more!
  You can read more about the Norwegian chamber-loading 'kammerlader' rifles and other capping breech-loading rifles and carbines, as well as needle guns such as the Dreyse and Chassepot in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  Some counterfactual thoughts

  Kammerlader As the chamber-loading rifles never saw any combat in its service timeframe, we actually have to imagine what had happened if it was used in the hands of soldiers in a war. If we look to other nations and their armies, Norway was far ahead of most others. One exception is Prussia which adopted von Dreyse’s 15.4 mm (.60”) needle-gun in 1841. The needle-gun, or Zündnadelgewehr as it was called in Prussia, fired a self-contained cartridge, while the chamber-loader had to be loaded with paper cartridge and loose caps. However, the needle-gun had its limitations.

  In the rest of the world the muzzleloader was still extensively used. At the outbreak of the American Civil War 19 years after the adoption of the chamber-loader Norway had already improved their first chamber-loader and reduced the calibre. The Civil War was largely fought with muzzleloading rifle muskets. Would the outcome of the war have been different if one or both of the opposing parties had been armed with the Norwegian chamber-loader? Probably not. First of all, the Civil War was largely fought with outdated battle tactics from the time of the smoothbore musket. Secondly, the troops lacked marksman training.

  However, an army that was trained both with the kammerlader rifle and more appropriate battle tactics would probably have had some impact in the wars that were fought with muzzleloaders. One example is the battle of Königsgrätz in 1866 when Bismarck's Prussians armed with von Dreyse's needle-guns completely overrand the Austrians that were armed with muzzleloaders.

  Accuracy

  Kammerlader

  Shooting an M/1855.

  During an military competition in Belgium in 1861, 47 target shooting guns were tested. Norway had two guns in the competition, a 3-band and a 2-band model 1860 chamber loading target shooting rifle. The distance they were shot began at 50 yds, and then increased to 100, 150, 225 and 300 yds, and from 300 yds each 100 yds. out to 1100 yds. As the distance increased, more and more guns fell out of the competition. At the end the two Norwegian guns were left, along with seven foreign ones. The tests in Belgium showed that the model 1860 there was among the most accurate weapons in Europe in its time.

  Bullets

  It can be a bit difficult to get hold of a proper bullet mould for a kammerlader. I have made my own drawings and made a bullet mould that casts a replica of the Model 1855 bullet.

  Kammerlader Kammerlader

  To the left: Paper cartridges. To the right: Bullets cast from a custom mould.

  Kammerlader Kammerlader

  To the left: A good group shot with a M/1849/55/59 two band kammerlader. Right: Shooting a M/1849/55/59 two band kammerlader.