Forum

Market


On this day

29. April 1808

36 år gamle Nikolai Peder Dreyer døde etter sårene han fikk i kampene mot svenskene fire dager tidligere. ... Read more ...

Yesterday

28. April 1808

Slaget ved Strömstad


29. April 1808

Kaptein Nicolay Peter Dreyer døde
36 år gamle Nikolai Peder Dreyer døde etter sårene han fikk i kampene mot svenskene fire dager tidligere. Under slaget ved Trangen 25. april 1808 førte han som kaptein en del av major Ræders bataljon. Da de norske soldatene i kampen begynte å vike for svenskene, hoppet Dreyer opp på en stubbe, der stod han, skjøt og kommanderte. Ifølge legenden fikk han to mann til å lade geværer for seg, men mens han stod på stubben ble han truffet flere ganger. Denne heroiske innsatsen fikk de norske soldatene til å fatte nytt mot, og de fikk da overtaket. Da han falt sammen ble han liggende på bakken mens han fortsatte å kommandere soldatene sine. Han ble dødelig såret og døde fire dager senere, på denne dag i 1808, på Sønsterud gård.

Dreyer ble født 1772 i Fosnes og var bosatt på Nesjestranda, hvor han leide en gård. Utenfor gården ble det senere reist en bauta til minne om kapteinens heroiske innsats. Han har også fått veiene Kaptein Dreyers vei oppkalt etter seg på Skålahalvøya og i Åsnes, forbi Sønsterud gård.

28. April 1808


Slaget ved Strömstad
Slaget ved Strömstad den 28. april 1808 er en av de siste sjøstrider i historien mellom nordmennene og svenskene. Etter den dansk-norske krigserklæringen den 14. mars 1808 mobiliserte de dansk-norske myndighetene de norske styrkene på tilsammen 36 000 mann, men bare en mindre del var deployert til forsvaret mot Sverige.

Kommandør Lorents Fisker som ved krigsutbruddet var utnevnt som sjef for det norske sjøforsvaret, samlet til seg 30 kanonbåter ved Hvalerøyene for å forsvare sjøvegene mot Østfold. I de første ukene sendte Fisker ut mindre kontingenter som gikk på land flere ganger i nordre Båhuslen, ved et nattlig overfall syd for Svinesund ble 18 svensker tatt til fange uten motstand av løytnant Ager.

Med cirka 24 til 27 kanonbåter, trolig 11 kanonjoller og 13 til 16 kanonsjalupper med en besetning på over 1000 mann og 37 kanonskyts, samt 40 mindre skyts, rekognoserte kommandør Fisker kysttraktene langs nordre Båhuslen. Fisker dro til farvannet utenfor Strömstad den 27. april fordi han fikk rapporter om at svenskene sendte mindre styrker sammen med kanonbåtene til det strategiske viktige havnestedet. Sjøslaget

Om morgenen den 28. april gikk den norske skjærgårdsflåten til angrep på Strömstad for å ødelegge de viktige forrådene der og de svenske kanonbåtene, og fordrive de svenske troppene som bevoktet forrådene. Kaptein Nordberg hadde forutsett dette og opprettet et landbatteri ved Furuholm som bevoktet innløpet til havnestedet. Der er sundet mellom Furuholm og Killingholm omkring 200 meter bredt.

Nordberg kom ut i sjøen med fem kanonsjalupper som rykket fram til midt i innløpet ved Furuholm. De hadde valgt et godt sted for forsvaret av innløpet, og sammen med landbatteriet holdt de stand mot en voldsom stor overlegenhet. I det trange farvannet maktet ikke nordmennene å fortsette mot den sterke ilden, deres overmakten var ikke mulig å bruke i slike forholder.

Etter en og en halv times skarp strid måtte nordmennene trekke seg tilbake med deres skadde kanonbåtene og et tap på 7 drepte og 4 hardt sårede. Svenskenes tap var på 4 døde og 15 sårede.

Rollene ble byttet en måned senere i Slaget ved Hvalerøyene, der 30 svenske kanonbåter ble stoppet og slått tilbake av 6 norske kanonbåter.


Chat

Online

1 person online:

 • gianluca1962

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

  Making a Target or Carrying Sling

 • Making a Target or Carrying Sling

  Most old military longarms had sling swivels, but their original leather slings are usually long gone. Replica firearms are rarely sold with slings, but making a sling that fits you and your musket or rifle is pretty simple. This article shows you how to do it.

The 12 mm Remington rolling block

Category: Black powder cartridge
Published: 24. November 2007 by Øyvind Flatnes.
Edited: 25. November 2007.
Views: 40641

Kongsberg Remington

Modell 1867 Remington rolling block made at Kongsberg Våpenfabrikk (Kongsberg Armoury).

The 12 Remington was adopted by the Norwegian Army in 1867, and it was the the first metallic cartridge weapon in our military history. The calibre was 12,17 mm or .479" and the length of the case was first 42 mm, but was later lengthened to 44 mm. The official military name of the cartridge is 12 mm Remington. When the Remingtons were sold to civilians they where most often converted to fire centrefire cartridges. The advantage with centrefire cartridges was that the shooter could reload the case numerous times.

Find out more!
You can read more about the Norwegian, Swedish and Danish Remington rolling block rifles and carbines in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

Husqvarna Remington

Swedish Husqvarna Remington.

Both Sweden and Norway used the 12 mm Remington in their armies. In Norway they were made at the Kongsberg Armoury, and these can be recognized by the crowned K markings. They also have a slightly different rear sight than the Swedish made. If you're thinking of getting yourself a Remington rolling block the cheapest would be a Swedish made. Weapons produced at Kongsberg Armoury are more expensive and are not produced in such great number as the Swedish.

Remington

M1867.

In Sweden they were made at Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, Carl Gustav stads gevärfaktorie and Stockholm Gevärsverkstad. They can be separated from each other by the markings on the right side of the receiver. The following markings where used:

 • Kongsberg: A crowned K.
 • Husqvarna: H
 • Carl Gustav: A crowned C.
 • Stockholm gevärverkstad: A crowned S.

The first adopted Kongsberg model had these features:

 • Length: 53.15"
 • Weight: 8,8 lb.
 • Barrel length: 37,4"
 • The weapon was stocked in birch and delivered with a sabre bayonet.

Loading the cartridges

The first thing to do is to find all the things you need to reload a 12 mm Remington cartridge.

 • Brass cases
 • Bullets
 • Bullet lube
 • Black powder
 • Caps (magnum caps seems to work best)
 • Some sort of wad, milk carton shillings works great.
 • A plate of bees wax.

Remington

Cartridges and bullets.

If you don't have loading equipment that's not a problem. The old timers didn't use it, and then we don't have to use it. But, there are die sets available for this odd calibre. I have one in 12,7x44 made by RCBS. But you can also use a .50-70 Govt. die set.

Step 1: Make sure the gun is in a safe shooting condition.

Step 2: Prime the case. Use a wooden hammer or something like that and tap it gently into the case.

Step 3: Pour a pre measured or weighed charge into the case. The original charge was about 60 grains of 2F black powder. You can start a bit lower on the first shots.

Step 4: Put one or more of the milk carton shillings over the powder. It's important not to have any air between the powder and the bullet. If there is an air gap the gun can blow up! If you're using a small charge you'll have to build up the remaining space with the carton shillings. They also help scarping out fouling in the bore.

Remington

Accuracy at 50 metres.

Step 5: Take the case muzzle and press it over the bees wax plate. Then you will have a wax shilling that fits exactly in the case. The wax helps keeping the fouling soft and gives better accuracy. This step is not necessary, and can be left out. To prevent the wax shilling sticking to the bullet in flight I use another carton shilling or a thin newspaper shilling over the wax.

Step 6: Put a pre-lubed on top of the charge. Mind the air gap! The original lube was a sheep tallow/bees wax mix, but there are plenty of other bullet lube variations. It doesn't matter if the bullet is loose in the case, you just have to be careful when you're carrying it. The accuracy won't suffer from it. The cartridge is now ready to be fired.

After shooting

 • Remove the caps.
 • Wash the cases in soapy water
 • Clean the gun and oil it.

Bayonets

Kongsberg sabre bayonet (Norwegian).
Husqvarna sabre bayonet

Kongsberg sabre bayonet (above)
and Swedish sabre bayonet.

All the Norwegian Remingtons was fitted with at yatagan style sword bayonet. The Swedish Army's rifles was fitted with a socket bayonet, while the Swedish Navy's rifles were fitted with a sword bayonet. The Swedish sword bayonet was quite similar to the Norwegian, but there are some minor differences. The Norwegian sword bayonet was similar to the one that was used on the 4''' kammerlader rifles.