Forum

Market


On this day

24. August 455

Vandalene plyndret Roma. Plyndringen i år 455 var den andre av tre plyndringer av byen. Før de gikk inn i... Read more ...

Yesterday

23. August 1862

Det andre slaget om New Ulm


24. August 455

Vandalene plyndret Roma
Vandalene plyndret Roma. Plyndringen i år 455 var den andre av tre plyndringer av byen. Før de gikk inn i byen ødela vandalene Romas akvedukter, og dermed vannforsyningen til innbyggerne. Pave Leo 1. krevde at vandalene ikke skulle ødelegge gamlebyen eller myrde innbyggerne, og vandalenes leder Genseric holdt dette løftet. Portene ble dermed åpnet for Genseric og hans menn.

Vandalene tok seg god tid, og i motsetning til visigoterne som plyndret Roma i tre dager i år 410, så brukte vandalene to uker på jobben. De ødela mange kulturskatter under plyndringen og ble dermed opphav til det moderne uttrykket «vandalisme».

Vandalene var et germansk folkeslag, som utgjorde en betydelig del av trusselen mot Romerriket i den såkalte folkevandringstiden. Vandalene vandret gjennom Gallia og Hispania før de dannet et betydelig kongedømme i Nord-Afrika med hovedstad i dagens Algerie. Herfra dominerte de øyene i det vestlige Middelhavet. I 534 overga den siste vandalkongen seg til romerne, og etter dette hadde vandalene lite betydning i historien.

23. August 1862


Det andre slaget om New Ulm
Sioux-indianerne ga opp det første angrepet på nybyggerbyen New Ulm i Minnesota, men fire dager senere kom de tilbake. Byens forsvarere, forsterket med noen hundre dårlig bevæpnede soldater, forsøkte å møte indianerne i linjeformasjon, men indianerne ventet til soldatene hadde åpnet ild og gikk deretter til angrep. Milits og soldater flyktet inn mot byen der de hadde satt opp barrikader. Indianerne var tallmessig overlegne, og klarte derfor å omringe hele New Ulm.

Innbyggerne i New Ulm trodde på et tidspunkt at de hadde fått forsterkninger, men da en gruppe soldater prøvde å få kontakt med det de trodde var sårt tiltrengt hjelp fant de raskt ut at det egentlig var indianere som hadde kledd seg ut som hvite. Soldatenes nestkommanderene, kaptein William B. Dodd ble drept i denne hendelsen.

Litt senere på dagen klarte siouxene å flankere barrikadene, og kunne dermed rette en drepende ild mot forsvarerne. De hvite svarte med å gå til motangrep utenfor barrikadene, og drev indianerne tilbake. Etter dette bestemte soldatene seg for å brenne ned alle bygningene utenfor barrikadene. 190 av de 239 bygningene i byen ble brent ned, og de 2500 innbyggerne hadde dermed bare 49 hus igjen.

Neste morgen kom siouxene tilbake, men skjøt bare noen ufarlige skudd på lang avstand før de forsvant. Neste dag ble innbyggerne evakuert til Mankato rundt 5 mil øst for New Ulm. De ble eskortert av 150 soldater og kom trygt frem.


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   What is Black Powder Shooting?

  • What is Black Powder Shooting?

   What is black powder shooting? What is black powder used for? Is it something for me? This article is meant as an introduction to the sport of black powder shooting, and it is also recommended as an introductory text to the svartkrutt.net web site. \"Svartkrutt\" means “black powder” in Norwegian.

  The 12 mm Remington rolling block

  Category: Black powder cartridge
  Published: 24. November 2007 by Øyvind Flatnes.
  Edited: 25. November 2007.
  Views: 42807

  Kongsberg Remington

  Modell 1867 Remington rolling block made at Kongsberg Våpenfabrikk (Kongsberg Armoury).

  The 12 Remington was adopted by the Norwegian Army in 1867, and it was the the first metallic cartridge weapon in our military history. The calibre was 12,17 mm or .479" and the length of the case was first 42 mm, but was later lengthened to 44 mm. The official military name of the cartridge is 12 mm Remington. When the Remingtons were sold to civilians they where most often converted to fire centrefire cartridges. The advantage with centrefire cartridges was that the shooter could reload the case numerous times.

  Find out more!
  You can read more about the Norwegian, Swedish and Danish Remington rolling block rifles and carbines in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  Husqvarna Remington

  Swedish Husqvarna Remington.

  Both Sweden and Norway used the 12 mm Remington in their armies. In Norway they were made at the Kongsberg Armoury, and these can be recognized by the crowned K markings. They also have a slightly different rear sight than the Swedish made. If you're thinking of getting yourself a Remington rolling block the cheapest would be a Swedish made. Weapons produced at Kongsberg Armoury are more expensive and are not produced in such great number as the Swedish.

  Remington

  M1867.

  In Sweden they were made at Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, Carl Gustav stads gevärfaktorie and Stockholm Gevärsverkstad. They can be separated from each other by the markings on the right side of the receiver. The following markings where used:

  • Kongsberg: A crowned K.
  • Husqvarna: H
  • Carl Gustav: A crowned C.
  • Stockholm gevärverkstad: A crowned S.

  The first adopted Kongsberg model had these features:

  • Length: 53.15"
  • Weight: 8,8 lb.
  • Barrel length: 37,4"
  • The weapon was stocked in birch and delivered with a sabre bayonet.

  Loading the cartridges

  The first thing to do is to find all the things you need to reload a 12 mm Remington cartridge.

  • Brass cases
  • Bullets
  • Bullet lube
  • Black powder
  • Caps (magnum caps seems to work best)
  • Some sort of wad, milk carton shillings works great.
  • A plate of bees wax.

  Remington

  Cartridges and bullets.

  If you don't have loading equipment that's not a problem. The old timers didn't use it, and then we don't have to use it. But, there are die sets available for this odd calibre. I have one in 12,7x44 made by RCBS. But you can also use a .50-70 Govt. die set.

  Step 1: Make sure the gun is in a safe shooting condition.

  Step 2: Prime the case. Use a wooden hammer or something like that and tap it gently into the case.

  Step 3: Pour a pre measured or weighed charge into the case. The original charge was about 60 grains of 2F black powder. You can start a bit lower on the first shots.

  Step 4: Put one or more of the milk carton shillings over the powder. It's important not to have any air between the powder and the bullet. If there is an air gap the gun can blow up! If you're using a small charge you'll have to build up the remaining space with the carton shillings. They also help scarping out fouling in the bore.

  Remington

  Accuracy at 50 metres.

  Step 5: Take the case muzzle and press it over the bees wax plate. Then you will have a wax shilling that fits exactly in the case. The wax helps keeping the fouling soft and gives better accuracy. This step is not necessary, and can be left out. To prevent the wax shilling sticking to the bullet in flight I use another carton shilling or a thin newspaper shilling over the wax.

  Step 6: Put a pre-lubed on top of the charge. Mind the air gap! The original lube was a sheep tallow/bees wax mix, but there are plenty of other bullet lube variations. It doesn't matter if the bullet is loose in the case, you just have to be careful when you're carrying it. The accuracy won't suffer from it. The cartridge is now ready to be fired.

  After shooting

  • Remove the caps.
  • Wash the cases in soapy water
  • Clean the gun and oil it.

  Bayonets

  Kongsberg sabre bayonet (Norwegian).
  Husqvarna sabre bayonet

  Kongsberg sabre bayonet (above)
  and Swedish sabre bayonet.

  All the Norwegian Remingtons was fitted with at yatagan style sword bayonet. The Swedish Army's rifles was fitted with a socket bayonet, while the Swedish Navy's rifles were fitted with a sword bayonet. The Swedish sword bayonet was quite similar to the Norwegian, but there are some minor differences. The Norwegian sword bayonet was similar to the one that was used on the 4''' kammerlader rifles.