Forum

Market


On this day

31. May 1862

Slaget ved Fair Oaks Station (også kalt Seven Pines) begynte. Slaget var en del av den amerikanske... Read more ...

Yesterday

30. May 1816

Jacob Smith Jarmann ble født


31. May 1862

Slaget ved Fair Oaks Station
Slaget ved Fair Oaks Station (også kalt Seven Pines) begynte. Slaget var en del av den amerikanske borgerkrigen og har senere blitt brukt som et eksempel på dårlig taktisk bruk av den nye riflemusketten – særlig hendelsen da det 104. Pennsylvania infanteriregiment forsvarte seg mot en angripende sørstatsstyrke. Avstanden mellom de stridene partene var flere hundre meter. Rebellene var bevæpnet med gammeldagse glattløpede perkusjonsmusketter. Yankeene fra nord var oppsatt med østerrikske Lorenz riflemusketter i kaliber .54. Riflene til unionshæren var godt i gang med å skyte sørstatshæren sønder og sammen da general Silas Casey beordret nordstatstroppene sine fra det 104. Pennsylvania til å gå til motangrep. Da partene var 50 meter fra hverandre åpnet de gråkledte sørstatstroppene en drepende ild med muskettene sine ladet med «buck and ball» (en stor kule sammen med tre mindre buckshot).

Resultatet var at det 104. Pennsylvania ble drevet på defensiven og jaget fra slagmarken etter kort tid. Hadde de fortsatt å bruke riflemuskettene på en lengre avstand hadde trolig general Casey kommet fra det med æren i behold. Denne episoden var langt fra enestående. Det finnes mange eksempler på slag og trefninger der riflemusketten rett og slett ble disponert på en uklok måte.

30. May 1816


Jacob Smith Jarmann ble født
Jacob Smith Jarmann ble født i Nord-Fron i Gudbrandsdalen. Jarmann er best kjent som konstruktør av Jarmann-geværet. Opprinnelig tenkte han å slå inn på en militær løpebane og gikk opp til offiserseksamen i 1840, men fikk imidlertid så dårlig karakter i tysk at han oppgav dette.

Omkring 1838 skal Jarmann ha konstruert et enkeltskudd bakladningsgevær for enhetspatroner i papp, som på tross av rosende omtale aldri ble innført i armeen, fordi det hadde en skuddhastighet på 13 skudd i minuttet og dermed et for den tid enormt ammunisjonsbehov. Dette gjorde at Jarmann la geværkonstruksjonene bort en periode.

Jarmann anla i 1854 Nylands Verksted og ledet det til 1878. Verkstedet bygde dampskip og maskiner til teknisk bruk. Men direktør Jarmann arbeidet i ledige stunder også med geværkonstruksjoner. 1870 hadde han ferdig en enkeltlader, forløperen til et 10,15 mm repetergevær med 8 patroner i et langsgående rørmagasin i skjeftet. Dette geværet ble etter mange inngående prøver med datidens beste europeiske og amerikanske geværmodeller antatt som armégevær i Norge ved kgl. resolusjon av 28. mars 1881. Jarmann fikk 24 000 kroner for arbeidet, og hans navn ble kjent over hele landet og ikke minst i utlandet. For sine geværkonstruksjoner ble Jarmann dessuten utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1881 og av den svenske Vasaorden.


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   Some Thoughts About Selecting Barrels

  • Some Thoughts About Selecting Barrels

   If you are thinking of purchasing a black powder rifle or pistol it may be smart to decide what you are going to use the weapon for before you buy it. Do you want to shoot patched roundballs or minié balls? Or perhaps both? This article provides you with some advice on what to choose.

  Shooting the Black Powder Shotgun

  Category: Shotgun
  Published: 13. September 2008 by Øyvind Flatnes.
  Edited: 13. September 2008.
  Views: 24484

  Bess

  Smoothbore muskets such as this .75 calibre Brown Bess musket works fine as shotguns.

  Loading muzzleloaders and breech-loading shotguns with black powder and shot is not difficult. A prerequisite is that you use lead or bismuth shot, if you don't have a modern replica that is approved for the use of steel shot. Older weapons cannot stand the pressure accumulated by the black powder loads, and it may result in a burst barrel and an injured shooter. Some countries, including Norway, have prohibited lead shot, but lead shot can be replaced with bismuth shot. Norway banned lead shot in 2005.

  Find out more!
  You can read more about the development of shotguns, as well as loading black powder shotshells and muzzle-loading shotguns in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  Most hunters have good and valid arguments against these lead shot bans. Personally I used lead shot in all of my shotguns until 2005, but now i have continued to use bismuth which is still legal. Some rather unfortunate experiences with ricocheting steel shot while hunting mink along the coast has scared me from ever using steel shot while hunting. Bismuth shot works ok, but the drawback of lead substitutes such as bismuth is the availability and price. Lead substitutes will probably never be as economical to use as lead or steel.

  There are muzzleloading shotguns available, but you can just as well use a regular smoothbore musket as a shotgun. All muskets are cylinder bored, which is historically correct. The shotgun choke was not invented until after the breech-loading shotguns had been around for a while. Some of today's replica muzzleloading shotguns have chokes, and these can be a bit hard to load compared to cylinder bored shotguns because of the tight muzzle. I have used my .75 calibre Brown Bess musket for hunting with fine results. The .75 calibre barrel is about 11 gauge. The cylinder boring means that you have to be a bit closer to the game than you normally are, but that's part of the fun.

  Husqvarna modell 20

  Husqvarna Modell 20
  16 gauge.

  When I'm in a bit more modern mood I use my old 16 gauge double barrelled Husqvarna Model 20 with Lefaucheux mechanism. This side-by-side shotgun was in the late 1920's, and it is in perfect shooting condition. I could probably have used it with light smokeless powder charges, but that does not interest me. Game Bore still manufactures shotgun ammunition loaded with black powder, and they work very well. The 16 gauge cartridges from Game Bore contain about 55 grains of something that looks like FFFg black powder and 27 grams of shot. The wad was a standard fibre wad.

  Loading a muzzleloader with black powder and shot

  Tegning

  Black powder, wads and shot inside a muzzleloading barrel.

  The principle is the same when loading both muzzleloaders and breech-loaders with shot. First you have to pour the powder down the barrel or into the shell, and on top of the powder you have to place an over-powder card or wad. Then you pour the shot into the barrel or shell, and to prevent the shot from falling out you have to finish with a thin over-shot card. I use milk carton wads for this purpose, and they work excellent. I use a wad punch to make the wads. When I use muzzleloading shotguns I often prepare my powder, wads and shot in a pre-made paper cartridge. Paper cartridges allow you to load faster because you don't have to load several different loose components. The paper casing also seems to give a tighter shot pattern. When shooting cylinder bores this is an advantage.

  I usually load Fg or FFg powder in my muzzle loading shotguns, and between 80 and 100 grains work well in a .75 calibre musket. Some years ago I also used an original .62 calibre smoothbore percussion gun, but this particular gun is retired now. When antique guns don't feel safe I don't use them.

  You can use the modern plastic wads you find in smokeless shotgun ammunition. 12 gauge wads fits a .75 calibre musket barrel. However, a disadvantage is that you may get plastic fouling in the barrel, but this is not a problem if you load the wad inside a paper cartridge which is dipped in molten black powder lube.

  Loading a shotgun shell with black powder

  Haglpatron, gjennomskåret

  Cut-away view of a shotgun shell.

  When loading a brass, paper or plastic shotgun shell for a breech-loading shotgun you use the same principle as you do when loading a muzzleloading shotgun. The only difference is that you need a primed shell. You can use brass shells or more modern plastic or paper shells. Many types of brass shells use Berdan primers which may be a bit difficult to remove. I use a sharp awl, stick it into the primer and flip it out of the primer pocket. The paper and plastic shells use modern shotgun primers and these can be decapped by using a long nail or similar to punch them out. Place the nail with its head against a plane surface and knock carefully on the base of the shell with a wooden or rubber mallet. It usually let go relatively easy. To insert a new primer: Place it in the primer pocket and seat it carefully with a wooden or rubber mallet.

  Paper and plastic shells can be efficiently sealed with a roll crimp. You can buy simple roll crimp tools that you can mount in a hand drill. Brass shells are a bit harder to seal. An old method is to bend the mouth of the case a bit inwards and seal the edges with molten candle wax. A better method is to use water glass or sodium silicate to seal the edges of the over-shot card.

  Komponenter

  Components you need to load a shotgun shell.

  How much shot should you use? A rule of thumb is to use the powder measure you used when measuring the black powder load. This works ok with Fg powder, and at least it is a start. As with all other black powder loads you have to experiment to find out what works best in your shotgun. It is important to test the shotgun on paper before you hunt with it. The reason for misses, or worse, wounding of animals, is often holes in the shot pattern. Take a large paper plate (at least 1 x 1 metre) and test shoot it at 35 metres. By interpreting the plate after the shot you can find out two things: The percentage of hits and how the shot pattern looks like. The latter tells you something about the dispersion of the shot in the pattern. A good pattern has shot that is evenly dispersed. Further, the pattern must so tight that the animal is hit by at least 3-5 shot regardless of where they are placed in the pattern. You can use the results to calculate the choke of your shotgun:

  • Full choke: 70-75 % hits inside the circle.
  • 3/4 choke: 65 % hits inside the circle.
  • 1/2 choke: 60 % hits inside the circle.
  • 1/4 choke: 55 % hits inside the circle.
  • Cylinder bore: 40 % hits inside the circle.

  The hit percentage for cylinder bore shotguns shows you why we have to get closer to the game when hunting with muzzleloaders. In my opinion 25 metres is the maximum distance when hunting with cylinder bore shotguns and black powder.

  Gamebore

  A packet of Game Bore black powder shotgun shells.

  The picture series shows you how to load a shotgun with underlever mechanism.

  Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20

  Loading a Husqvarna underlever shotgun.