Forum

Market


On this day

27. August 1864

Adressebladet meldte at bly fra skyting forgiftet gressende storfe i Larvik. For å bøte på dette ble det... Read more ...

Yesterday

26. August 1612

Slaget ved Kringen


27. August 1864

«Kreaturer» forgiftet av bly fra skyting
Adressebladet meldte at bly fra skyting forgiftet gressende storfe i Larvik. For å bøte på dette ble det anbefalt å sette opp kulefangere. Her er notisen i sin helhet:

Tidligere er omtalt, at Kreature ere blevne forgiftede af at græsse paa Steder, hvor Skiveskydning foregaar, herved at Dyrene under Havningen have taget til sig Splinter af Kuglerne, som fandtes spredte om i Græsset. Til Forebyggelse af Fare i denne Retning kan maaske ansees tjenligt at anskaffe Skiver af Konstruktion som den af Hr. I. Steen opfundne, der gaar under Navn af Kuglesamleren" og findes beskrevet i Skyttertidenden. At benytte saadanne Skiver sparede desuden visstnok Landet rundt mange Skippund Bly om Aaret.

Samme avis melder også om bjørneproblemer i Trøndelag:

Flere Bjørne have i forrige Uge været at se tilfjelds i Levangers og Skogns Almindinger, uden at de endnu skal have anrettet anden Skade end nedlagt et Par Sauer. Det er saaledes at forvente, at vore raske og dyktige Skytter ville tage sig denne Notis til Indtægt jo før jo heller.

26. August 1612


Slaget ved Kringen
Slaget ved Kringen var en trefning i 1612 like sør for Otta i Gudbrandsdalen der et norsk oppbud av noen hundre bevæpnede bønder fra Dovre, Lesja, Vågå, Fron og Ringebu overfalt og nærmest utslettet en skotsk avdeling på 300 leiesoldater. Skottene var på gjennomfart til Sverige under det såkalte skottetoget, leietroppenes marsj for å slutte seg til de svenske soldatene i Kalmarkrigen mellom Sverige og Danmark-Norge 1611–1613.

Slaget ved Kringen er et av de mest legendariske militære slagene i Norgeshistorien. Det ble fulgt opp med en massakre i den såkalte skottelåven på Kvam, der mesteparten av de skotske fangene ble drept.


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   Sharps Model 1874: Part 1 - Background History

  • Sharps Model 1874: Part 1 - Background History

   During the 1870s and 80s a widespread slaughter of the American bison decimated the herds to near extinction. The professional hunters used powerful single shot breech-loading rifles, most often in calibre .50, .45 or .44. The most legendary rifle used on the buffalo ranges was, perhaps next to the Springfield Model 1873 \'Trapdoor\' and the Remington rolling block, the legendary Sharps Model 1874.

  Shooting the Black Powder Shotgun

  Category: Shotgun
  Published: 13. September 2008 by Øyvind Flatnes.
  Edited: 13. September 2008.
  Views: 25199

  Bess

  Smoothbore muskets such as this .75 calibre Brown Bess musket works fine as shotguns.

  Loading muzzleloaders and breech-loading shotguns with black powder and shot is not difficult. A prerequisite is that you use lead or bismuth shot, if you don't have a modern replica that is approved for the use of steel shot. Older weapons cannot stand the pressure accumulated by the black powder loads, and it may result in a burst barrel and an injured shooter. Some countries, including Norway, have prohibited lead shot, but lead shot can be replaced with bismuth shot. Norway banned lead shot in 2005.

  Find out more!
  You can read more about the development of shotguns, as well as loading black powder shotshells and muzzle-loading shotguns in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  Most hunters have good and valid arguments against these lead shot bans. Personally I used lead shot in all of my shotguns until 2005, but now i have continued to use bismuth which is still legal. Some rather unfortunate experiences with ricocheting steel shot while hunting mink along the coast has scared me from ever using steel shot while hunting. Bismuth shot works ok, but the drawback of lead substitutes such as bismuth is the availability and price. Lead substitutes will probably never be as economical to use as lead or steel.

  There are muzzleloading shotguns available, but you can just as well use a regular smoothbore musket as a shotgun. All muskets are cylinder bored, which is historically correct. The shotgun choke was not invented until after the breech-loading shotguns had been around for a while. Some of today's replica muzzleloading shotguns have chokes, and these can be a bit hard to load compared to cylinder bored shotguns because of the tight muzzle. I have used my .75 calibre Brown Bess musket for hunting with fine results. The .75 calibre barrel is about 11 gauge. The cylinder boring means that you have to be a bit closer to the game than you normally are, but that's part of the fun.

  Husqvarna modell 20

  Husqvarna Modell 20
  16 gauge.

  When I'm in a bit more modern mood I use my old 16 gauge double barrelled Husqvarna Model 20 with Lefaucheux mechanism. This side-by-side shotgun was in the late 1920's, and it is in perfect shooting condition. I could probably have used it with light smokeless powder charges, but that does not interest me. Game Bore still manufactures shotgun ammunition loaded with black powder, and they work very well. The 16 gauge cartridges from Game Bore contain about 55 grains of something that looks like FFFg black powder and 27 grams of shot. The wad was a standard fibre wad.

  Loading a muzzleloader with black powder and shot

  Tegning

  Black powder, wads and shot inside a muzzleloading barrel.

  The principle is the same when loading both muzzleloaders and breech-loaders with shot. First you have to pour the powder down the barrel or into the shell, and on top of the powder you have to place an over-powder card or wad. Then you pour the shot into the barrel or shell, and to prevent the shot from falling out you have to finish with a thin over-shot card. I use milk carton wads for this purpose, and they work excellent. I use a wad punch to make the wads. When I use muzzleloading shotguns I often prepare my powder, wads and shot in a pre-made paper cartridge. Paper cartridges allow you to load faster because you don't have to load several different loose components. The paper casing also seems to give a tighter shot pattern. When shooting cylinder bores this is an advantage.

  I usually load Fg or FFg powder in my muzzle loading shotguns, and between 80 and 100 grains work well in a .75 calibre musket. Some years ago I also used an original .62 calibre smoothbore percussion gun, but this particular gun is retired now. When antique guns don't feel safe I don't use them.

  You can use the modern plastic wads you find in smokeless shotgun ammunition. 12 gauge wads fits a .75 calibre musket barrel. However, a disadvantage is that you may get plastic fouling in the barrel, but this is not a problem if you load the wad inside a paper cartridge which is dipped in molten black powder lube.

  Loading a shotgun shell with black powder

  Haglpatron, gjennomskåret

  Cut-away view of a shotgun shell.

  When loading a brass, paper or plastic shotgun shell for a breech-loading shotgun you use the same principle as you do when loading a muzzleloading shotgun. The only difference is that you need a primed shell. You can use brass shells or more modern plastic or paper shells. Many types of brass shells use Berdan primers which may be a bit difficult to remove. I use a sharp awl, stick it into the primer and flip it out of the primer pocket. The paper and plastic shells use modern shotgun primers and these can be decapped by using a long nail or similar to punch them out. Place the nail with its head against a plane surface and knock carefully on the base of the shell with a wooden or rubber mallet. It usually let go relatively easy. To insert a new primer: Place it in the primer pocket and seat it carefully with a wooden or rubber mallet.

  Paper and plastic shells can be efficiently sealed with a roll crimp. You can buy simple roll crimp tools that you can mount in a hand drill. Brass shells are a bit harder to seal. An old method is to bend the mouth of the case a bit inwards and seal the edges with molten candle wax. A better method is to use water glass or sodium silicate to seal the edges of the over-shot card.

  Komponenter

  Components you need to load a shotgun shell.

  How much shot should you use? A rule of thumb is to use the powder measure you used when measuring the black powder load. This works ok with Fg powder, and at least it is a start. As with all other black powder loads you have to experiment to find out what works best in your shotgun. It is important to test the shotgun on paper before you hunt with it. The reason for misses, or worse, wounding of animals, is often holes in the shot pattern. Take a large paper plate (at least 1 x 1 metre) and test shoot it at 35 metres. By interpreting the plate after the shot you can find out two things: The percentage of hits and how the shot pattern looks like. The latter tells you something about the dispersion of the shot in the pattern. A good pattern has shot that is evenly dispersed. Further, the pattern must so tight that the animal is hit by at least 3-5 shot regardless of where they are placed in the pattern. You can use the results to calculate the choke of your shotgun:

  • Full choke: 70-75 % hits inside the circle.
  • 3/4 choke: 65 % hits inside the circle.
  • 1/2 choke: 60 % hits inside the circle.
  • 1/4 choke: 55 % hits inside the circle.
  • Cylinder bore: 40 % hits inside the circle.

  The hit percentage for cylinder bore shotguns shows you why we have to get closer to the game when hunting with muzzleloaders. In my opinion 25 metres is the maximum distance when hunting with cylinder bore shotguns and black powder.

  Gamebore

  A packet of Game Bore black powder shotgun shells.

  The picture series shows you how to load a shotgun with underlever mechanism.

  Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20 Husqvarna model 20

  Loading a Husqvarna underlever shotgun.