Forum

Market


On this day

29. July 1030

Kong Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i Verdal. Han ble ett år etter helgenerklært, og slaget... Read more ...

Yesterday

28. July 1794

Maximilien de Robespierre ble henrettet


29. July 1030

Olav den Hellige falt på Stiklestad
Kong Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i Verdal. Han ble ett år etter helgenerklært, og slaget representerer idag innføringen av kristendommen til Norge. Beretningene om det store slaget dukker ikke opp i sagaene før på 1200-tallet, og ifølge eldre historienedtegnelser ble kongen drept i et langt mindre oppgjør enn det tradisjonen forteller.

Ved Stiklestad trakk bondehæren det lengste strået, og Olav ble omringet av fienden. Snorre forteller at han ble drept av tre sår; Torstein Knarresmed hogg ham med øks i det venstre beinet over kneet, Tore Hund stakk et spyd i magen hans, og han fikk et hogg i halsen på venstre side med sverd. Snorre forteller at han fikk hogget i låret først, og da kastet han fra seg sverdet. Av disse tre sårene døde kongen.

Det blir som regel oppgitt at Kalv Arnesson var den som hogg kongen på venstre side av halsen, men Snorre Sturlasson oppgir selv tvil om dette. Ved Kalv Arnessons side var det en annen ung mann som også het Kalv, sønn av Arnfinn Armodsson. Snorre sier kun at kongen fikk et hogg av en Kalv, og legger til «Folk er ikke enige om hva det var for en Kalv som gav kongen det såret.»28. July 1794


Maximilien de Robespierre ble henrettet
Den franske revolusjonære og juristen Maximilien de Robespierre ble henrettet på Place de la Révolution sammen med 108 av sine tilhengere. Han var et viktig medlem i Comité de salut public, på norsk ofte oversatt til Velferdskomitéen, som ledet Frankrike under skrekkveldet. Robespierre sto bak omfattende utrenskninger og henrettelser.

Dagen før ble Robespierre avsatt av nasjonalkonventet, hvis medlemmer fryktet ytterligere utrenskninger. Han ble nesten straks befridd ved våpenmakt av sine tilhengere, men ble tatt igjen etter en fortvilt forsvarskamp sammen med sine mest trofaste tilhengere i Hôtel de Ville. Etter noen minutters tumulter var maktkampen over; Robespierre ble skuddskadet i hodet og fakket av konventets tropper.

I hendene på nasjonalkonventet og ute av stand til å snakke av fryktelige smerter, ble han ført uten rettegang til giljotinen den 28. juli, følgende dag, og ble avrettet på Place de la Révolution sammen med 108 av sine tilhengere.

Robespierres fall er en del av den blodige oppløsningen av Thermidorkrisen, en av revolusjonens store vendepunkter. Etter Thermidorkrisen ble skrekkveldet avviklet, blant annet på grunn av at Frankrike ikke lenger var like utsatt for faren for invasjon etter fremganger for de hardhendte tiltak som var blitt satt inn for å motvirke den dype politiske, sosiale og økonomiske krisen i landet. Skrekkveldet begynte å bli til en trussel mot skrekkmennene selv. Derfor så de seg nødt til å gripe inn mot den fremste representanten for regimet, Robespierre.


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   The 12 mm Remington rolling block

  • The 12 mm Remington rolling block

   This article deals with the Norwegian and Swedish Remington rolling block rifle. The Remington rolling block is an American design, but was adopted by the two Scandinavian armies in 1867. The calibre was 12 mm Remington, also known as 12,17x44, 12,17x42, 12,7x44, 12,7x42 or 4\'\'\'. Read this article to find out more about the history and the practical use.

  Paper patched bullets

  Category: Black powder cartridge
  Published: 27. November 2010 by Øyvind Flatnes.
  Edited: 27. November 2010.
  Views: 18844

  Paper patched ammunition

  Paper patched ammunition.

  .45 calibre paper patched bullets

  .45 calibre paper patched bullets.

  Today, only the most hardcore enthusiasts use paper patched bullets, but during the childhood of the metallic cartridges in the 1870s and 1880s paper patched bullets were the norm. But what is a paper patched bullet? It is simply a smooth sided elongated bullet that has a piece of paper wrapped around its bearing surface. And what about lubrication? There are several ways to lubricate a paper patched bullet. Some lubricate the paper with a thin layer of lubricant, while others use grease cookies under the bullet. Others do not use lubrication at all, which makes wiping between shots an absolute necessity.

  Why were paper patched bullets popular in the late 1800s? First of all, they were easy to mass produce with swages compared to the grooved bullets. Secondly, many used them because of the idea that leading was eliminated, or at least reduced to a minimum. Paper patched bullets were used civilians and armed forces all over the world. When the Norwegian Army started using metallic cartridges in 1867, a grease grooved bullet was used in the 12 mm Remington rolling block ammunition. However, when the Jarmann rifle was adopted in the early 1880s a paper patched bullet was introduced. The Norwegian Army also used a paper patched bullet in the Nagant revolver ammunition. Paper patched bullets were especially popular in Europe, and was used in, for example, the British Martini-Henry rifle and Mauser's Infanterie-Gewehr Mod. 71/84. From a military perspective, the paper patched bullets were not that popular in the USA, but they were extensively used among civilians. The use of paper patched bullets is especially known from the buffalo hunts on the American prairies where millions of the shaggy beasts fell for paper patched bullets. In my opinion, paper patched bullets was a kind of "fashion" in the early black powder cartridge era, and they were not necessarily better compared to grease grooved bullets.

  What do I need to paper patch bullets?

  I addition to the usual remedies you use when loading black powder cartridge ammunition with grease grooved bullets, you need a bullet mould that throws smooth sided bullets, or store bought smooth sided bullets. You can also paper patch grease grooved bullets. If you're going to use grease cookies you should have a plan on how to make them. I use a Lee Shaver lube ribbon extruder for my lubrisizer that goes into a regular .45 calibre the sizing die. You also need proper paper. More on this later.

  A good cleaning or wiping rod is important, because paper patching involves a lot of cleaning. Several qualities are important for a good cleaning rod. It must be flexible, it must be in a material that doesn't wear the bore and it must be simple to use. My favourite is Tipton's 1-Piece Deluxe Cleaning Rod with an ergonomically designed handle that spins on two sets of ball bearings – the result is that it smoothly follows the rifling both pushing and pulling, even while under pressure. It is made of carbon fibre, and has all the characteristics that are described above. I prefer using jags, but several of the world's best shooters use a nylon brush instead of a jag. The nylon brush is used the same way as a jag.

  Some shooters use a taper crimp die to secure the bullet into the case. A standard roll crimp will damage the paper and should be avoided. The difference between a taper crimp and roll crimp is that a taper crimp squeezes the ends of the case mouth inward along the side of the bullet but does not engrave the bullet, while a roll crimp is a slight inward roll of the cartridge case into the bullet.

  Paper cutter

  A paper cutter is useful

  A tedious job is to cut the paper. If you plan to shoot a lot it is a good idea to get a paper cutter. I bought a simple version that costs about $50 in Norway. You can get them cheaper or more expensive. The advantage with paper cutters is that the paper is cut more even compared to knife or scissor cutting. You can also buy brass templates for the most common calibres, but they rarely fit perfectly and are difficult to use.

  Paper, bullet and brass selection

  It may be a good idea to think about what diameter you want for the finished paper patched bullet. There are two schools within paper patching business: Those who patch to bore diameter and those who patch to groove diameter. Most people seem to prefer the first method. An advantage with bore diameter patching is that you can seat the bullet far out of the case since it isn't stopped by the rifling – which also enables you to add more powder into the case. Groove diameter patching is a good idea if you don't plan to wipe between shots.

  Finding the correct diameter for a bore diameter bullet: My .45 calibre Shiloh Sharps has a bore diameter of .450", and a groove diameter of .458". A good starting point would then be to paper patch the bullet to about .450"-.452". You should test different diameters though – what works in some rifles does not work in others.

  Finding the correct diameter for a groove diameter bullet: Using the rifle above, you should paper patch the bullet to about .458".

  25 % rag content paper is often recommended, but it seems like good accuracy can be achieved with many kinds of paper. I have used Eaton's 9 lbs. Air Mail Paper, and a paper from Buffalo Arms with 100% rag content. A thin paper that works really well is a sketch paper marked 55W produced by Seth Cole.

  For .45-70 I use a bullet mould made by Buffalo Arms that throws a .446" diameter 535 grain bullet that I patch to .451" with the Seth Cole paper. If I use a thicker paper I size the bullet to .444". In my 10.15 mm Jarmann rifle I have used store bought swaged bullets similar to the original bullets that I size to .401" and patch with two wraps of Eaton's 9 lbs. Airmail Paper to .407". Bullets for paper patching should be cast or swaged from a tin alloy because the tin adds hardness. 1 part tin and 30 parts lead works ok, but some will claim it is too soft. 1:20 and 1:16 are examples of other tried and tested alloys. I have used 1:25 myself with success.

  I prefer thick walled cases. This is because the diameter of the bullets is smaller compared to grease grooved bullets and thick walled cases hold the bullets better. In .45-70 I use Remington brass since they have thicker walls compared to, for example, Winchester and Starline brass.

  Making the paper template

  Paper template

  How to make the tempalte.

  Tuck the paper under the bullet base.

  Paper is tucked under the bullet base.

  Before you cut the paper you must find the exact size of the paper template. This is easy when you know how to do it. Start by cutting a long strip of paper which is wide enough to cover the bearing surface of the bullets, plus a couple of millimetres. The extra length is tucked under the bullet base. Moisten the paper (but don't soak it) and roll it tightly three times around the bullet. With a sharp knife, cut a small slice close to the bullet nose through all the three layers. Unwrap the paper from the bullet. You now have a paper strip in four different parts. The distance between the cut to the far right and the far left is the length of your template. Most prefer to cut their template to about 35-40 degrees. When the paper dries it will shrink a bit, so take this into consideration when calculating the final length. On a perfectly patched bullet the paper ends will meet perfectly. If they overlap you have to shorten your template a bit, and if the ends don't meet you should use a slightly longer template.

  The patching

  It is important to patch the paper around the entire bearing surface of the bullet – if not you will have leading in the bore. The most common is to use two wraps. Before patching, it is common to moisten the paper in water – for example on a wet sponge. It is also ok to dry patch, but it may be a bit more difficult.

  Wrap the paper tightly around the bullet. The remaining paper is tucked under the bullet base. When finished, set the bullet aside to dry. I have found that .45 calibre bullets fit perfectly in ammunition boxes for handgun ammunition.

  Loading

  Roll crimped bullets after firing.

  Roll crimped bullets.

  You load the ammunition approximately the same way as you load black powder ammunition with grease groove bullets. Many shooters anneal the case mouths. This makes the brass softer, and created a tight gas seal upon ignition. I anneal my brass once a year.

  Between the bullet and the powder it is necessary to use some kind of wad to prevent the powder gases from burning the paper. I use a .060" thick cardboard wad. For lubrication you can use a grease cookie, but make sure you have a cardboard or felt wad under and over the grease cookie. If you load hunting ammunition grease cookies are often necessary as you don't have time to wipe between shots. The grease cookie lubricates the bore, softens the black powder fouling and enables you to shoot a couple of shots before having to wipe the bore. Dirty bores and paper patched bullets usually means poor accuracy. For target shooting most – if not all – shooters wipe between shots. This means that grease cookies are superfluous, but they may help soften the fouling and ease the cleaning.

  I don't lubricate the bullets, but I know some shooters rub the paper with a thin layer of bullet lube. I don't like lubed paper patched bullets, because they tend to collect dust and grit which wears the bore.

  As mentioned above, use a taper crimp die as roll crimp dies may damage the paper. Actually, you don't have to crimp the bullet at all; it doesn't matter if the bullet is seated loosely in the case.

  Shooting

  100 metre five shot group.

  100 metre five shot group.

  The dreaded paper rings usually indicate that the brass is too short.

  Paper ring.

  Remains of the paper.

  Shredded paper

  Start with a clean bore, chamber a cartridge and shoot. Then take a look at the fired case. If you discover a thin paper ring in the case mouth, or inside the chamber, it probably means that your cases are too short. What happens is that the bullet expands in the gap between the case mouth and the chamber mouth (where the rifling begins), and the paper is shaved off the base of the bullet when it is forced into the rifling. This may cause leading in the bore. So, make sure your brass is long enough. The best thing is to take a Cerrosafe chamber cast and measure the exact length of the chamber. My Shiloh Sharps in .45-70 calibre cannot use standard brass from Winchester, Starline or Remington as they are all too short. Instead I use cut down .45-90 or .45 basic brass.

  When cleaning between shots it is important to be consistent in everything you do, and that you use the same wiping technique for each shot. Start with a patch moistened with soapy water, black powder solvent, a water soluble oil/water mix or similar. I guess pure water works as well. Depending on the weather conditions and air moisture I usually use two moist patches followed by a clean and dry.

  In my early paper patch career I cared about how the paper looked after firing and tried to interpret my findings. Now I concentrate on the target instead. If I consistently get good groups it does not matter how the paper looks. When I shoot my Shiloh Sharps I usually don't find paper at all – except for the paper that is tucked behind the base of the bullet. The rest of the paper is probably shredded to confetti as it exits the muzzle, and that does not have to be a bad sign. It is important that the paper is separated from the bullet as soon as possible to prevent it from disturbing its flight on its way to the target.

  What about the accuracy? If you are lucky, paper patched bullets can shoot just as good as, or even better than, grease grooved bullets. My Jarmann rifle actually prefers paper patched bullets, while my Shiloh Sharps shoots equally well with paper patched and grease grooved bullets. Because of the wiping involved with paper patched bullets, I usually use grease groove bullets for competition. I don't wipe between shots with the latter.

  As you see from the below video, it takes about 90 seconds to shoot a paper patched cartridge and cleaning it with three patches afterwards.