Forum

Market


On this day

18 March 1848

Den tyske revolusjonen i 1848 kom som en ettervirkning av den franske februarrevolusjonen som hadde funnet sted 22. februar 1848. Som under den franske julirevolusjonen i 1830 spredde også denne seg hurtig til Tyskland. I begynnelsen av mars gikk... Read more ...

18 March 1848

Den tyske revolusjon
Den tyske revolusjonen i 1848 kom som en ettervirkning av den franske februarrevolusjonen som hadde funnet sted 22. februar 1848. Som under den franske julirevolusjonen i 1830 spredde også denne seg hurtig til Tyskland. I begynnelsen av mars gikk det en protestbølge Tyskland, hvor folk fra alle delstater krevde politiske endringer. De første byene med oppstander var Mannheim og Heidelberg. I Baden tvang de revolusjonære storhertugen å endre det politiske systemet etter store demonstrasjoner i hovedstaden Karlsruhe.

I Østerrike måtte Clemens von Metternich gå av 13. mars og flykte til England. Den østerrikske keiseren måtte innføre pressefrihet etter å ha måtte sette inn soldater for å stoppe en stor demonstrasjon. Samtidig måtte han love å innkalle en grunnlovsforsamling.

Mot slutten av 1848 hadde prøyssiske aristokrater, deriblant Otto von Bismarck, og generaler tatt tilbake makten i Berlin. De hadde ikke blitt slått permanent under hendelsene i mars, de hadde bare trukket seg tilbake midlertidig. General Friedrich von Wrangel ledet troppene som gjenvant Berlin for de gamle makthaverne, og kong Fredrik Wilhelm 4. gikk umiddelbart over til de gamle kreftene.

I løpet av november fjernet kongen det nye prøyssiske parlamentet og la frem en egen konstitusjon, som var basert på arbeidet til folkeforsamlingen, men som fortsatt holdt kongen som den øverste autoritet.
Chat

Online

1 person online:

 • gianluca1962

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

  Sharps Model 1874: Part 2 - Shooting

 • Sharps Model 1874: Part 2 - Shooting

  The second part of the Sharps rifle article focuses on the practical use of the rifle. In this article we take a look at the different components that are needed when loading a black powder cartridge for a Sharps rifle: powder, brass, primers, bullets, bullet lube, and wads. As an example a .45-70 Shiloh Sharps is used.

Exploded View of a Flintlock Musket

Category: Miscellaneous
Published: 15. November 2008 by Øyvind Flatnes.
Views: 8753

The smoothbore military flintlock musket was the standard infantry firearm for hundreds of years before the percussion muskets and breech-loading rifles took over from the mid-1850s. The Norwegian Army received muskets from Denmark during the union years, but after the union with Denmark fell apart and another union was established with Sweden in 1814, the Norwegians started their own firearms production at Kongsberg. A typical Norwegian-Danish musket looked like this:

Musket parts

 1. Butt
 2. Wrist
 3. Comb
 4. Heel
 5. Butt plate with screws
 6. Toe
 7. Trigger guard
 8. Flint lock
 9. Barrel breech
 10. Ramrod
 11. Front sling swivel with screw
 12. Thimble
 13. Thimble pins
 14. Entry thimble
 15. Muzzle
 16. Front sight
 17. Bayonet lug
 18. Ear for the sling swivel screw
 19. Double ear — pin ear — for securing the thimbles
 20. Single ear- pin ear - for securing the barrel to the stock
 21. Flash hole
 22. Rear sight notch
 23. Tang
 24. Breech plug
 25. Barrel
 26. Rear sling swivel with screw
 27. Ramrod stopper
 28. Trigger
 29. Trigger guard screws
 30. Trigger assembly
 31. Bayonet socket
 32. Elbow
 33. Bayonet lug slot
 34. Shoulder
 35. Triangular blade
 36. Front side plate screw
 37. Rear side plate screw
 38. Side plate
 39. Muzzle cap
 40. Tang screw
 41. Brake spring for the ramrod
 42. Back of the thimble
 43. Butt nose
 44. Barrel pin
 45. Butt nose
 46. Fore-stock
 47. Cheek piece
 48. Breech plug

Find out more!
You can learn more about the history and practical use of smooth-bore flintlock and percussion muskets in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.