Forum

Market


On this day

16 January 1878

Slaget ved Philippopolis (eller Plovdiv) ble utkjempet mellom de russiske og ottomanske imperiene i sluttfasen av den russisk-tyrkiske krig. I kjølvannet av den knusende russiske seieren ved slaget ved Shipka-passet, begynte den russiske... Read more ...

16 January 1878

Slaget ved Philippopolis
Slaget ved Philippopolis (eller Plovdiv) ble utkjempet mellom de russiske og ottomanske imperiene i sluttfasen av den russisk-tyrkiske krig.

I kjølvannet av den knusende russiske seieren ved slaget ved Shipka-passet, begynte den russiske generalen Joseph Vladimirovich marsjen sørøstover mot Konstantinopel. På veien måtte han nedkjempe det ottomanske fortet ved Plovdiv under Suleiman Pasha.

En skvadron russiske dragoner stormet byen. Plovdiv var sterkt bemannet, men russernes tallmessige overlegenhet overveldet ottomanerne og tvang dem til å trekke seg tilbake, nesten helt til Konstantinopel. På dette tidspunktet intervenerte utenlandske stormakter, og Russland godtok en fredsavtale.
Chat

Online

2 persons online:

  • gianluca1962
  • Orion

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

    Shooting the Black Powder Shotgun

  • Shooting the Black Powder Shotgun

    Loading muzzleloading or breech-loading shotguns with black powder and shot is not difficult. A prerequisite is that you use lead or bismuth shot, if you don\'t have a modern replica that is approved for the use of steel shot. This article covers the loading of muzzleloading shotguns and shotgun shells.