Forum

Market


On this day

20 September 1854

Slaget ved Alma var et slag under Krimkrigen som sto mellom Russland på den ene siden og Frankrike og Storbritannia på den andre. De engelsk-franske styrkene gikk i land på Krim 13. september 1854. Seks dager senere marsjerte de allierte inn i... Read more ...

20 September 1854

Slaget ved Alma
Slaget ved Alma var et slag under Krimkrigen som sto mellom Russland på den ene siden og Frankrike og Storbritannia på den andre. De engelsk-franske styrkene gikk i land på Krim 13. september 1854. Seks dager senere marsjerte de allierte inn i landet til de kom til elven Alma, der russerne under ledelse av fyrst Mensjikov ventet på dem på et fjellplatå der de hadde bygd opp gode stillinger. Gortsjakov kommanderte russernes høyre fløy, Kirjakov den venstre.

Etter vanskeligheter med å koordinere det allierte angrepet mellom de øverste befalshaverne Marsjall Arnaud og Lord Raglan klarte Pierre Bosquets franske divisjon å nå platået. Britene skulle foreta et lignende angrep på den høyre fløyen, men det var dårlig koordinert, og man ungikk en katastrofe bare takket være de britiske soldatenes utholdenhet. I mellomtiden klarte franskmennene å få en divisjon til opp på platået, og med det avgjøre slaget.
Chat

Online

2 persons online:

  • Trond
  • Orion

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

    Different Firearms Ignition Systems

  • Different Firearms Ignition Systems

    The flint and percussion locks are the most commonly used ignition systems used in today\'s black powder firearms. Other systems, such as matchlock, snaphaunce and wheellock are also used, but in more limited quantities. This article gives you a brief overview of the different systems.

New article: The Jarmann Repeating Rifle

Published: 12. September 2008 by Øyvind Flatnes.
Views: 3091

Nyhetsbilde
I'm in a productive mood these days, and I have added yet another article. It is in two parts and describes the history of the Norwegian 10.15 x 61 Jarmann rifle. This was perhaps the worlds first bolt action repeating rifle adopted by a regular army. Part covers the background history, while part two goes into detail about shooting and reloading.

- Read more...