Forum

Market


On this day

20 September 1854

Slaget ved Alma var et slag under Krimkrigen som sto mellom Russland på den ene siden og Frankrike og Storbritannia på den andre. De engelsk-franske styrkene gikk i land på Krim 13. september 1854. Seks dager senere marsjerte de allierte inn i... Read more ...

20 September 1854

Slaget ved Alma
Slaget ved Alma var et slag under Krimkrigen som sto mellom Russland på den ene siden og Frankrike og Storbritannia på den andre. De engelsk-franske styrkene gikk i land på Krim 13. september 1854. Seks dager senere marsjerte de allierte inn i landet til de kom til elven Alma, der russerne under ledelse av fyrst Mensjikov ventet på dem på et fjellplatå der de hadde bygd opp gode stillinger. Gortsjakov kommanderte russernes høyre fløy, Kirjakov den venstre.

Etter vanskeligheter med å koordinere det allierte angrepet mellom de øverste befalshaverne Marsjall Arnaud og Lord Raglan klarte Pierre Bosquets franske divisjon å nå platået. Britene skulle foreta et lignende angrep på den høyre fløyen, men det var dårlig koordinert, og man ungikk en katastrofe bare takket være de britiske soldatenes utholdenhet. I mellomtiden klarte franskmennene å få en divisjon til opp på platået, og med det avgjøre slaget.
Chat

Online

2 persons online:

  • Trond
  • Orion

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

    Sharps Model 1874: Part 2 - Shooting

  • Sharps Model 1874: Part 2 - Shooting

    The second part of the Sharps rifle article focuses on the practical use of the rifle. In this article we take a look at the different components that are needed when loading a black powder cartridge for a Sharps rifle: powder, brass, primers, bullets, bullet lube, and wads. As an example a .45-70 Shiloh Sharps is used.

Pritchett Moulds

Published: 16. September 2008 by Øyvind Flatnes.
Views: 4524

Nyhetsbilde
I have received several requests about the Pritchett bullet. I planned to have another batch of moulds made at Lee Precision, but unfortunately they no longer make custom hollow point or hollow base bullets. That means that any new moulds have to be made by another mould maker.

I'm having a batch of kammerlader moulds made a NEI now, and they may be an alternative. They are more expensive, but can make moulds of mehanite (iron) in addition to aluminium.

If someone is interested in Pritchett moulds, or can suggest an alternative maker, you can discuss it in this discussion board thread.

You can also read more abut the Pritchett bullet here.