Forum

Market


On this day

2. May 1877

En tegning av Krag-Petersson geværet ble formelt approbert av Marine- og Postdepartementet. En eksakt... Read more ...

Yesterday

1. May 1808

Arendal kystforsvarsdivisjon ble opprettet


2. May 1877

Krag-Petersson-geværet
En tegning av Krag-Petersson geværet ble formelt approbert av Marine- og Postdepartementet. En eksakt approbasjonsdato er ikke kjent, men det er sannsynlig at Marinen approberte Krag-Petersson-geværet i 1876.

Geværet var Norge første militære repetergevær, og brukte samme ammunisjon som Remington rolling block-geværet.

Krag-Petersson-geværet ble laget i 975 eksemplarer.

1. May 1808


Arendal kystforsvarsdivisjon ble opprettet
Arendal kystforsvarsdivisjon ble opprettet , med hensikt å forsvare Arendal og området rundt mot fiendtlige (engelske) skip fra Skagerrak. Etter flåteranet måtte kystforsvaret i stor grad satse på roflotiljen med kanonsjalupper og kanonjoller. Dette var mindre fartøyer som ble manøvrert med årer og var bevæpnet med en til to kanoner, mortere eller haubitser.

Den taktiske bruken ved angrep, var å benytte to og to sammen. En med ordinære mannskaper fra Marinen, og en med kystvern. Skipssjefen på Marinens farkost var derfor også avdelingssjef for begge jollene. Ved angrep på større fartøyer, var taktikken å legge alle jollene ved siden av hverandre. På den måten ble hver jolle kun en bærende plattform.

Kystforsvarets oppdrag under Napoleonskrigene gikk ut på å beskytte handelsfartøyene som seilte langs kysten, og så langt det lot seg gjøre å beskytte de fartøyene som kom inn fra sjøen. De handelsfartøyer som skulle østover samlet seg på Lyngør havn i påvente av eskortefartøy fra divisjonen. Fartøyer som skulle vestover ventet i Portør. For å kunne gi eskortefartøyenes sjefer, et varsel om det var fiendtlige fartøyer i nærheten var det ved siden av kjeden av optiske telegrafer, også en egen kjede av alarmstenger. Disse heiste opp et stort blått flagg når det var fare på ferde. Disse vaktstasjonene var det kystvernet som bemannet.


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

  Exploded View of a Flintlock

  Category: Miscellaneous
  Published: 15. November 2008 by Øyvind Flatnes.
  Views: 17945

  The drawing below shows an exploded view of a Danish-Norwegian military flintlock. Note that he translation of this article is not quite finished.

  Find out more!
  You can read more about the development of the matchlock, wheellock, flintlock and percussion lock and their practical use in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

  Flintlåsens deler

  Click the drawing for a larger version.

  1. Cock screw
  2. Cock spur
  3. Neck of the cock
  4. Body of the cock
  5. Tumbler screw
  6. Upper jaw
  7. Piece of leather
  8. Flint
  9. Lower jaw
  10. Face of frizzen (steel)
  11. Pan cover
  12. Tail of frizzen
  13. Pan cover screw
  14. Pressure arm
  15. Frizzen spring
  16. Frizzen spring screw
  17. Pan
  18. Lockplate
  19. Threaded hole for foremost lock plate screw
  20. Threaded hole for frizzen screw
  21. Bolster
  22. Pan screw
  23. Threaded hole for rearmost lock plate screw
  24. Anslagsflater
  25. Studdelskrue
  26. Studdel

  27. Stangfjærskrue
  28. Stangfjær
  29. Stang
  30. Stangskrue
  31. Nuss
  32. Nusskrapp
  33. Tumbler hook of mainspring
  34. Slagfjærskrue
  35. Lower limb of mainspring
  36. Slagfjærøre
  37. Upper limb of mainspring
  38. Cup of tumbler
  39. Stangarm
  40. Gjengehull for slagfjærskrue
  41. Gjengehull for fengpanneskrue
  42. Gjengehull for stangfjærskrue
  43. Gjengehull for stangskrue
  44. Forsterkningsknast for gjengehull
  45. Firkanttapp for hane
  46. Nusstapp
  47. Halvspennro
  48. Helspennro
  49. Springkile