Forum

Market


On this day

29. July 1030

Kong Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i Verdal. Han ble ett år etter helgenerklært, og slaget... Read more ...

Yesterday

28. July 1794

Maximilien de Robespierre ble henrettet


29. July 1030

Olav den Hellige falt på Stiklestad
Kong Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad i Verdal. Han ble ett år etter helgenerklært, og slaget representerer idag innføringen av kristendommen til Norge. Beretningene om det store slaget dukker ikke opp i sagaene før på 1200-tallet, og ifølge eldre historienedtegnelser ble kongen drept i et langt mindre oppgjør enn det tradisjonen forteller.

Ved Stiklestad trakk bondehæren det lengste strået, og Olav ble omringet av fienden. Snorre forteller at han ble drept av tre sår; Torstein Knarresmed hogg ham med øks i det venstre beinet over kneet, Tore Hund stakk et spyd i magen hans, og han fikk et hogg i halsen på venstre side med sverd. Snorre forteller at han fikk hogget i låret først, og da kastet han fra seg sverdet. Av disse tre sårene døde kongen.

Det blir som regel oppgitt at Kalv Arnesson var den som hogg kongen på venstre side av halsen, men Snorre Sturlasson oppgir selv tvil om dette. Ved Kalv Arnessons side var det en annen ung mann som også het Kalv, sønn av Arnfinn Armodsson. Snorre sier kun at kongen fikk et hogg av en Kalv, og legger til «Folk er ikke enige om hva det var for en Kalv som gav kongen det såret.»28. July 1794


Maximilien de Robespierre ble henrettet
Den franske revolusjonære og juristen Maximilien de Robespierre ble henrettet på Place de la Révolution sammen med 108 av sine tilhengere. Han var et viktig medlem i Comité de salut public, på norsk ofte oversatt til Velferdskomitéen, som ledet Frankrike under skrekkveldet. Robespierre sto bak omfattende utrenskninger og henrettelser.

Dagen før ble Robespierre avsatt av nasjonalkonventet, hvis medlemmer fryktet ytterligere utrenskninger. Han ble nesten straks befridd ved våpenmakt av sine tilhengere, men ble tatt igjen etter en fortvilt forsvarskamp sammen med sine mest trofaste tilhengere i Hôtel de Ville. Etter noen minutters tumulter var maktkampen over; Robespierre ble skuddskadet i hodet og fakket av konventets tropper.

I hendene på nasjonalkonventet og ute av stand til å snakke av fryktelige smerter, ble han ført uten rettegang til giljotinen den 28. juli, følgende dag, og ble avrettet på Place de la Révolution sammen med 108 av sine tilhengere.

Robespierres fall er en del av den blodige oppløsningen av Thermidorkrisen, en av revolusjonens store vendepunkter. Etter Thermidorkrisen ble skrekkveldet avviklet, blant annet på grunn av at Frankrike ikke lenger var like utsatt for faren for invasjon etter fremganger for de hardhendte tiltak som var blitt satt inn for å motvirke den dype politiske, sosiale og økonomiske krisen i landet. Skrekkveldet begynte å bli til en trussel mot skrekkmennene selv. Derfor så de seg nødt til å gripe inn mot den fremste representanten for regimet, Robespierre.


Chat

Online

1 person online:

  • Orion

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

    Rifle musket and Minié Ball

  • Rifle musket and Minié Ball

    The rifle musket was a common weapon during the Crimean War and the American Civil War. If treated right, the rifle musket can be an extremely accurate weapon. One of the bullets that were used in the rifle musket was called the minié ball. Read more about the rifle musket and miné ball in this article.

Exploded View of a Flintlock

Category: Miscellaneous
Published: 15. November 2008 by Øyvind Flatnes.
Views: 18475

The drawing below shows an exploded view of a Danish-Norwegian military flintlock. Note that he translation of this article is not quite finished.

Find out more!
You can read more about the development of the matchlock, wheellock, flintlock and percussion lock and their practical use in the brand new book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms.

Flintlåsens deler

Click the drawing for a larger version.

1. Cock screw
2. Cock spur
3. Neck of the cock
4. Body of the cock
5. Tumbler screw
6. Upper jaw
7. Piece of leather
8. Flint
9. Lower jaw
10. Face of frizzen (steel)
11. Pan cover
12. Tail of frizzen
13. Pan cover screw
14. Pressure arm
15. Frizzen spring
16. Frizzen spring screw
17. Pan
18. Lockplate
19. Threaded hole for foremost lock plate screw
20. Threaded hole for frizzen screw
21. Bolster
22. Pan screw
23. Threaded hole for rearmost lock plate screw
24. Anslagsflater
25. Studdelskrue
26. Studdel

27. Stangfjærskrue
28. Stangfjær
29. Stang
30. Stangskrue
31. Nuss
32. Nusskrapp
33. Tumbler hook of mainspring
34. Slagfjærskrue
35. Lower limb of mainspring
36. Slagfjærøre
37. Upper limb of mainspring
38. Cup of tumbler
39. Stangarm
40. Gjengehull for slagfjærskrue
41. Gjengehull for fengpanneskrue
42. Gjengehull for stangfjærskrue
43. Gjengehull for stangskrue
44. Forsterkningsknast for gjengehull
45. Firkanttapp for hane
46. Nusstapp
47. Halvspennro
48. Helspennro
49. Springkile