Forum

Market


On this day

16 January 1878

Slaget ved Philippopolis (eller Plovdiv) ble utkjempet mellom de russiske og ottomanske imperiene i sluttfasen av den russisk-tyrkiske krig. I kjølvannet av den knusende russiske seieren ved slaget ved Shipka-passet, begynte den russiske... Read more ...

16 January 1878

Slaget ved Philippopolis
Slaget ved Philippopolis (eller Plovdiv) ble utkjempet mellom de russiske og ottomanske imperiene i sluttfasen av den russisk-tyrkiske krig.

I kjølvannet av den knusende russiske seieren ved slaget ved Shipka-passet, begynte den russiske generalen Joseph Vladimirovich marsjen sørøstover mot Konstantinopel. På veien måtte han nedkjempe det ottomanske fortet ved Plovdiv under Suleiman Pasha.

En skvadron russiske dragoner stormet byen. Plovdiv var sterkt bemannet, men russernes tallmessige overlegenhet overveldet ottomanerne og tvang dem til å trekke seg tilbake, nesten helt til Konstantinopel. På dette tidspunktet intervenerte utenlandske stormakter, og Russland godtok en fredsavtale.
Chat

Online

2 persons online:

  • gianluca1962
  • Orion

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

    The P-1856 Enfield Project

  • The P-1856 Enfield Project

    The P-1856 Army Short Rifle was the first short rifle in the new .577 calibre family of muskets made by the Enfield factory in England for the British Army. The P-1856, also called "Sergeant's Rifle", was issued to all sergeants of Line Regiments, the Rifle Brigade and the 60th Regiment, the Cape Mounted Rifles and the Royal Canadian Rifles.