Forum

Market


On this day

5. May 1808

Svenskene hadde en tilsynelatende sterk stilling etter kampene dagen i forveien, særlig på grunn av en elv... Read more ...

Yesterday

4. May 1808

Norske styrker jager svenskenes 3. brigade


5. May 1808

Den norske kampen mot svenskenes 3. brigade fortsatte
Svenskene hadde en tilsynelatende sterk stilling etter kampene dagen i forveien, særlig på grunn av en elv som syntes umulig å komme over. Men ved kaptein Butenschøns kompani var det en jeger ved navn Lars Opsal, som var født og oppvokst her. Han visste om et sted der det gikk an å komme over. Lars gikk foran, og Butenschøn og kompaniet etter, de kom over og gikk mot svenskenes høyre flanke. Dette tok litt tid, og Krebs ble utålmodig og gikk ut på veien for å se etter dem. Da begynte svenske kuler å suse rundt majoren. Han brølte da over til svenskene: «Skyter så mange på bare én mann, da?» Svenskene stoppet ilden.

Resten av jegerne hadde nå kommet seg over elva, og svenskene som nå var truet fra to kanter rømte Krok og gikk i ny stilling med forhugninger ved Jåvall, omtrent en kilometer lenger sørvest. Krebs og hans menn fulgte. De ble først avvist av svenskene, men gikk på i et nytt stormangrep og tok stillingen. Svenskene prøvde så å sette seg fast ved Åseby, bare for å bli kastet ut nok en gang. Det samme fortsatte til de kom til Slupstad, omtrent 5 km fra Ørje. Der fikk svenskene forsterkninger og satt en stund før Krebs fikk kastet dem ut herfra også. Neste stopp var helt nede ved Askerud, bare en drøy kilometer nord for Ørje. Men her var de norske soldatene så utkjørt at Krebs måtte la dem få hvile.

Om morgenen 6. mai kom det beskjed fra Christian August om at Krebs skulle trekke seg tilbake. Det skjedde i stillhet. Ingen svensker fulgte etter.

4. May 1808


Norske styrker jager svenskenes 3. brigade
Etter seieren ved Trangen følte Christian August at han hadde ryggen tilstrekkelig fri til å ta seg av den svenske 3. brigade. Den 4. mai ble major Andreas Samuel Krebs med tre kompanier av Jegerkorpset, fire grenaderkompanier, noen skarpskyttere, en divisjon av Akershusiske dragonregiment og noen smaalenske dragoner med dem sendt over Aurskog mot Hemnes for å møte kaptein Daniel Zarbells styrker der.

Samme kveld ble Zarbell og hans skarpskyttere, samt løytnant Hegge med 3. jegerkompani, sendt fram mot de svenske stillingene ved Opsal i Rødenes. Her lå 150 mann fra 1. Södermanlands bataljon bak kraftige forhugninger. Zarbell kom fram klokken fem om morgenen, og gikk på med dødsforakt, men han klarte ikke alene å jage svenskene ut av stillingen. Da kom Major Krebs og hovedstyrken, og jegerne under Hegge og Haxthausen drev svenskene ut. De gikk i ny stilling ved gården Krok lenger øst. Krebs og hans menn fulgte rett etter.

(Fortsetter i morgen).


Chat

Offline

No chatting right now.

  (You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


  Featured article

   Enlarging a Bullet Mould Cavity

  • Enlarging a Bullet Mould Cavity

   A precondition for good accuracy with minié bullets are properly dimensioned bullets that fit the barrel. Many .58 calibre bullet moulds have a .575\" diameter, while the bore diameter of many muskets is .580 or more. This article shows you how to enlarge a bullet mould cavity.