Forum

Market


On this day

27. August 1864

Adressebladet meldte at bly fra skyting forgiftet gressende storfe i Larvik. For å bøte på dette ble det... Read more ...

Yesterday

26. August 1612

Slaget ved Kringen


27. August 1864

«Kreaturer» forgiftet av bly fra skyting
Adressebladet meldte at bly fra skyting forgiftet gressende storfe i Larvik. For å bøte på dette ble det anbefalt å sette opp kulefangere. Her er notisen i sin helhet:

Tidligere er omtalt, at Kreature ere blevne forgiftede af at græsse paa Steder, hvor Skiveskydning foregaar, herved at Dyrene under Havningen have taget til sig Splinter af Kuglerne, som fandtes spredte om i Græsset. Til Forebyggelse af Fare i denne Retning kan maaske ansees tjenligt at anskaffe Skiver af Konstruktion som den af Hr. I. Steen opfundne, der gaar under Navn af Kuglesamleren" og findes beskrevet i Skyttertidenden. At benytte saadanne Skiver sparede desuden visstnok Landet rundt mange Skippund Bly om Aaret.

Samme avis melder også om bjørneproblemer i Trøndelag:

Flere Bjørne have i forrige Uge været at se tilfjelds i Levangers og Skogns Almindinger, uden at de endnu skal have anrettet anden Skade end nedlagt et Par Sauer. Det er saaledes at forvente, at vore raske og dyktige Skytter ville tage sig denne Notis til Indtægt jo før jo heller.

26. August 1612


Slaget ved Kringen
Slaget ved Kringen var en trefning i 1612 like sør for Otta i Gudbrandsdalen der et norsk oppbud av noen hundre bevæpnede bønder fra Dovre, Lesja, Vågå, Fron og Ringebu overfalt og nærmest utslettet en skotsk avdeling på 300 leiesoldater. Skottene var på gjennomfart til Sverige under det såkalte skottetoget, leietroppenes marsj for å slutte seg til de svenske soldatene i Kalmarkrigen mellom Sverige og Danmark-Norge 1611–1613.

Slaget ved Kringen er et av de mest legendariske militære slagene i Norgeshistorien. Det ble fulgt opp med en massakre i den såkalte skottelåven på Kvam, der mesteparten av de skotske fangene ble drept.


Chat

Online

2 persons online:

  • jæger justnæs
  • Orion

(You must be logged in to the Norwegian forum to chat.)


Featured article

    The Modern Pritchett Bullet

  • The Modern Pritchett Bullet

    Today none of the major bullet mould makers make copies of the original Pritchett bullets. The Prtichett bullet was a hollow based projectile that was used in British rifle muskets. They did not have grease grooves and thus had to be paper patched. I once had a batch of Pritchett moulds made at Lee Precision.

What is Black Powder Shooting?

Category: Miscellaneous
Published: 24. November 2007 by Øyvind Flatnes.
Edited: 25. November 2007.
Views: 4729

Bess

Flintlock musket "by night". A spectacular sight, but many black powder weapons are accurate weapons as well.

NM 2006

The shooting range.

The sport of black powder shooting is now spread all over Norway and the rest of the world. In the following I will describe what we black powder enthusiast are doing. The powder we use in our weapons is called black powder which is a mixture of charcoal, saltpetre and sulphur. It was invented by the Chinese over 1000 years ago and until the late 1880's it was the only powder used in firearms. The Chinese used the powder in fireworks, but it was soon discovered that it could be used for war purposes. The first known use of black powder in war dates back to 1247 when the defenders of Seville used a cannon loaded with rocks against the intruders. The powder that is used in modern hunting weapons, machine guns, shotguns etc. is called smokeless powder and became common in the late 1880's. During the first decades of the 20th century the use of black powder almost vanished. Black powder is still an important ingredient in the modern armies; the largest cannons on the biggest battleships still uses black powder! Smokeless powder makes shooting cleaner, as it produces very little fouling in the barrel, and it produces very small amounts of smoke and flames when fired. In other words extremely boring!

2 Myths about Black powder Shooting

  • It is a terrible recoil in black powder weapons.
  • You won't hit a thing with them.

JaktBoth statements are far from being true. Black powder burns slowly and isn't by far as powerful as the modern powders. As an example we can use the enormous size of the Norwegian chamber loader from the 1850's: It fires a .69 calibre slug, but the recoil feels the same as if you were firing a 20 gauge shotgun. In other words, nothing to be afraid of. Most black powder guns are heavy and thus absorbing most of the recoil. Most black powder arms can be made to shoot very good, but it is sometimes hard work. Different loads, bullets and lubes has to be tested to achieve the best possible accuracy. In my opinion that is why so many new shooters give up the sport. The lack of guidance makes people fed up. But, with a little experience you'll quickly find out how you'll get a gun to shoot well, sometimes you will make it shoot just as well as an average quality modern arm. My tip is to never give up! When I first started shooting black powder I was a constant menace to everything but the target I was aiming at. In Norway the black powder shooters are members of the Norwegian Black powder Union (NSU): www.svartkruttunion.org

Find out more!
The upcoming book From Musket to Metallic Cartridge: A Practical History of Black Powder Firearms is perhaps the world's most comprehensive guide to black powder shooting.